Door to Door

29.9.2016

September je čas, ko otroci ponovno vstopijo v šolo in s tem v drugo okolje. Obnovijo se stara prijateljstva, spletejo se nova. Mladostniki se tako umaknejo od staršev v okolje, kjer jih le-ti ne morejo stalno nadzirati. Mnogi romski starši se dobro zavedajo, da se bodo slej kot prej spletle tudi kakšne ljubezenske zgodbe. Romski mediator je na terenu ob naših zadnjih obiskih s starši premleval predvsem teme o spolnosti, zaščiti ter odkritem pogovoru z otroki. Spodbujal jih je, da otroke redno vključujejo k pouku, skrbijo za to, da otroci ne bi opustili šolanja ter k temu, da popoldanski čas namenijo skupnim aktivnostim. To je pot, ki pelje do zaupanja med starši in otroci. Zaupanje pa je tisti dejavnik, ki je pomemben za odkrit pogovor med otroci in starši. Predvsem s pogovorom lahko dosežemo velik napredek pri zmanjševanju zgodnjih porok.

Na terenu je romski mediator razdelil letake na temo zgodnjih porok in Romom zagotovil, da se lahko v primeru stisk vedno obrnejo nanj.

Galerija

Financerji