Inovativni/Menedžment v sociali in izobraževanju - NOVO

26.9.2016

Za vas smo za to šolsko leto pripravili dva nova programa. Prvi je visokošolki strokovni program Menedžment v sociali in izobraževanju. Program ponuja aktualna znanja s področja poslovanja in upravljanja v tesni povezavi z organizacijskimi, pravnimi, ekonomskimi vedami, psihologijo ter področjem sociale oziroma izobraževanjem.

Drugi pa Magistrski program Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju. Program izpolnjuje vrzel na področju inovativnega vodenja in uvajanja sprememb na področjih, ki sta ključni za usklajen gospodarski in socialni razvoj za konkurenčnost gospodarstva ter za razvoj prodorne, učeče se družbe in uspešnost vsakega izmed nas. V programu boste pridobili trendovska znanja za samostojno in inovativno vodenje. Namenjen je ambicioznim in znanja željnim, ki želite iskati celostne rešitve ter opravljati zahtevne naloge vodenja na področju socialnih dejavnosti ali vseživljenjskega izobraževanja ter hkrati razvijati kompetence sodobnega vodje, ki temeljijo na inovativnih pristopih, etičnosti, spoštovanju, celovitosti, avtentičnosti, in soustvarjalnosti.