IZPOSTAVLJENE TEME POGOVOROV OB OBISKIH ROMSKEGA MEDIATORJA

26.9.2016

Med obiski smo opazili, da Romi potrebujejo nekoga, kateremu lahko zaupajo svoje težave in se z njim pogovarjajo. Po začetnem vzpostavljanju zaupanja so se pričeli bolj odpirati in več govoriti o svojem življenju. Najboljši so bili pogovori na štiri oči, saj so se tako, predvsem ženske, lažje pogovarjale in več povedale o sebi in svojih težavah. Romskega mediatorja so označili kot osebo, ki Romom lahko pomaga pri reševanju nekaterih njihovih težav, jim svetuje, jih spodbuja, razume in posluša. Je po njihovem mnenju tudi bolj izobražen in ga zato mnogi bolj spoštujejo. Predvsem pa je Romom pomembno, da je to oseba, ki rada pride v njihovo sredino, je prijazna in dobre volje. O temi zgodnjih porok naj bi se romski mediator pogovarjal predvsem z romskimi otroci, saj večina romskih staršev meni, da bodo njihovi otroci bolj poslušali in upoštevali mnenje nekoga drugega kot njih same.

Glavne tem pogovorov v romskih družinah so bile odnosi v družini in s širšim okoljem, bivanjski pogoji, izobraževanje, zgodnje poroke, materinstvo, težave pri vzgoji otrok. Je pa videti, da je tema spolnosti, zgodnjih porok in materinstva pri Romih še vedno nekakšna tabu tema, o kateri se ne govori na glas, predvsem ne pred otroci.

Romi menijo, da so zgodnje poroke nekako del njihove kulture in da bo to težko spremeniti. O svojih zvezah so povedali, da so se na začetku večina skrivali pred starši in kasneje šli čez veliko preprek, da so s partnerji lahko ostali skupaj. Vendar pa si za svoje otroke večina želi, da bi se poročili čim kasneje. Zato jih, po njihovih besedah, malce bolj kontrolirajo. Večina staršev si želi, da bi otroci dokončali vsaj osnovno šolo. Ob obiskih pa je bilo vendarle zaznati, da jih večina ne ve, kje so otroci v prostem času, kaj delajo, s kom se družijo. Veliko otrok tudi ne upošteva navodil svojih staršev.

Izpostavljene teme in težave ostajajo v naših načrtih za prihodnje sodelovanje in delovanje v romskih naseljih.