Izvedena okrogla miza Nasilje v družini

20.11.2015

V Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto je bila v četrtek, 19. novembra 2015, izvedena okrogla miza z naslovom Nasilje v družini. Na okrogli mizi je sodelovalo 14 Rominj iz naselij v okolici Novega mesta in Šentjerneja, stokovne sodelavce Društva življenja brez nasilja, romska mediatorka in koordinatorica projekta Zgodnja poroka – kultura ali zloraba? v RIC-u Novo mesto.

Okrogla miza se je začela s pogovorom o prisotnosti zgodnjih porok med Romi ter prenosa prakse zgodnjih porok iz generacije na generacijo. Rominje so kritično ocenile posledice prakse zgodnjih prok. Kot najbolj negativno posledico so izpostavile predhodno zapuščanje šolskega prostora, posledično nedokončanje osnovnošolskega izobraževanja ter zmanjšanje možnosti za zaposlitev. Udeleženke okrogle mize so spregovorile tudi o povezavi med izobrazbo in toleriranjem nasilja v družini. Skupna ugotovitev je bila, da dokončanje osnovnošolskega izobraževanja pomembno vpliva na njihovo samozavedanje oz. zavedanje, da lahko o svojem življenju odločajo same. Pomembna misel okrogle mize je bila tudi ta, da imajo še zlasti matere velik vpliv na odnos otrok do šole oz. dokončanja izobraževanja. Zato je potrebno ozaveščanje o pomenu šolanja in premagovanju strahu spremembami začeti pri roditeljih.

Okrogla miza se je končala s pobudo, da bi do podobnih razgovorov prišlo večkrat, tudi v romskih naseljih.

 

Financerji