Je mogoče prihraniti denar, ne da bi imeli službo?

4.10.2013

19. in 20. septembra 2013 se je mednarodna skupina strokovnjakov sestala na 2. srečanju partnerjev projekta FINALLY (Finančna pismenost za Rome) v Milanu. V ospredju dvodnevne razprave so bile ugotovitve nacionalnih raziskav, ki so potekale od aprila do julija 2013 v šestih evropskih državah: Grčiji, Italiji, Bolgariji, Srbiji, Sloveniji in na Slovaškem. S kakšnim znanjem razpolagajo Romi na področju finančne pismenosti in kako, večinoma manj izobraženi, uspešno obvladujejo družinske finance.

Raziskava med Romi v Nišu (v Srbiji) je pokazala, da čeprav se spopadajo z nizkimi in predvsem nerednimi dohodki, obvladajo strategije za preživetje, v nekaterih primerih, povezanih z njihovo tradicijo (npr. družinska praznovanja, predvsem poroke), pa se nagibajo k neracionalni porabi denarja. ‘Kdo je šef’ v grškem romskem gospodinjstvu? Kdo torej vodi družinski proračun? Ste uganili, to je mati. Dolenjski Romi glavnino prihodkov (to so v glavnem socialni transferji) porabijo za prehrano, plačilo položnic, nakup cigaret in goriva.

Izsledki mednarodne raziskave kažejo, da Romi v povezavi s finančno pismenostjo potrebujejo znanja, kako čim bolj smotrno upravljati z družinskim proračunom, kako biti obveščen potrošnik, kako varčevati in pametno nakupovati, pa tudi (samo)zaposlitvene priložnosti… Na podlagi teh spoznanj bomo razvili izobraževalni program in učna gradiva, pripomočke, ki bodo prilagojeni potrebam romske manjšine in usmerjeni v pridobivanje praktičnih veščin za večjo kakovost njihovega življenja. Seveda si bomo morali pri pripravi programa odgovoriti tudi na zelo težko vprašanje: je mogoče prihraniti denar, ne da bi imeli službo?

Program in učna gradiva bomo pilotno preizkusili in izpopolnili v letu 2014, ob koncu projekta leta 2015, pa objavili v različicah jezikov vseh partnerskih institucij. Aktivnosti projekta lahko spremljate tudi na spletni strani: www.project-finally.eu.

Vodilni partner projekta FINALLY je RIC Novo mesto.

Projekt sofinancira EU v okviru programa Vseživljenjsko učenje, podprogram Grundtvig večstranski projekti/Grundtvig Multilateral Projects.

Več informacij:

Mag. Gabi Ogulin Počrvina
07 393 45 712, 031 746 003
gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

Galerija

Financerji