Kaj je svetovanje?

23.3.2017

V današnjem hitro spreminjajočem se svetu dela in sodobnem načinu življenja nas stalno spremlja koncept vseživljenjskega učenja. Zaradi večje konkurenčnosti na trgu dela, mobilnosti ter osebne in karierne rasti se moramo tudi odrasli ves čas izobraževati in hoditi v koraku s spremembami. Potreba po vključenosti odraslih v izobraževanje se povečuje, učenje pa postaja vse bolj kompleksno. Tukaj se lahko jasno vključi in izpostavi pojem svetovanja v izobraževanju odraslih.

Če povzamemo Azro Kristančič (1998), svetovanje pogosto “opisujemo oz. definiramo kot odnos, v katerem svetovalec pomaga svojim klientom, da živijo bolj kvalitetno in da se bolj učinkovito soočajo z različnimi življenjskimi izzivi in problemi.”

V okviru svetovalnega procesa svetovalci z zagotavljanjem kakovostnega svetovanja odraslim prihajajo naproti in jim pomagajo pri zastavljanju izobraževalnih ali kariernih ciljev, zbiranju podatkov glede izobraževanja odraslih ter kasneje konkretno pri izobraževanju in učenju. S pomočjo različnih pripomočkov lahko svetovalec odraslemu pomaga pri odkrivanju in priznavanju neformalno pridobljenega znanja. Svetovalec ima tudi vlogo zaupnega poslušalca, saj marsikateri odrasel potrebuje le nekoga, ki ga posluša in ga s toplo besedo spodbudi k dejanjem in doseganju ciljev.