Ob zaključku izpeljali še drugo usposabljanje za svetovalke in partnerje

28.10.2015

V projektu smo si poleg neposrednega svetovalnega dela zadali tudi aktivnost usposabljanja za svetovalke in partnerje z namenom zagotavljanja kakovosti naših storitev. Obenem pa bomo dali tudi priložnost partnerjem, da se seznanijo s postopki ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja ter tudi možnost, da se usposobijo za uporabo določenih orodij za merjenje ključnih kompetenc.

Prvo 4-urno usposabljanje smo izpeljali v avgustu (s poudarkom na kompetenci samoiniciativnost in podjetnost), drugo 4-urno usposabljanje pa ob zaključku projekta (splošno o postopkih ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja in pregled različnih orodij za merjenje ključnih kompetenc).

 

Galerija

Financerji