Objava prostega delovnega mesta Organizator izobraževanja odraslih

12.8.2019

Osnovni podatki: Organizator izobraževanja odraslih
za delo na projektih: PTPK – Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022 – osrednja in JV regija, mednarodni projekti skladov Erasmus+ in DJ Justice

Trajanje in vrsta zaposlitve: od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 za polni delovni čas

Prijava je mogoča do: 16. 8. 2019

Začetek dela:  1. 9. 2019 (predvidoma)

Način prijave kandidatov:  pisno vlogo z življenjepisom in dokazili pošljejo na naslov RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto ali po e-pošti na naslov katarina.rozman@ric-nm.si. Kandidati morajo obvezno predložiti tudi potrdilo iz kazenske evidence.

Dokumenti