Poimenovanja in medsebojne povezave v družini

22.8.2017

Udeleženci so se na drugem srečanju v torek, 22. 08. 2017 naučili poimenovanja in medsebojnih povezav v družini (mož, žena, otrok, partner/ka; oče, mama, sin, hči, ded, babica …). Ob sliki svoje družine so vadili vzorce (predstavitev članov družine in družinske situacije).

 

Galerija

Financerji