Predstavi se nova romska mediatorka

27.1.2016

Z novembrom 2015 smo v projektu zaposlili novo romsko mediatorko, Sabino Demirović.

O sebi je zapisala:
Sem Sabina Demirović, stara sem 20 let. Dokončano imam osnovno šolo, obiskovala sem jo v Črnomlju. Po končani osnovni šoli sem se vpisala v Srednjo vzgojiteljsko šolo v Metliki, vendar sem bila za njeno dokončanje premalo vztrajna. Leta 2014 sem bila s strani zavoda za zaposlovanje napotena v program PUM v RIC Novo mesto. Program sem zelo rada obiskovala, še najbolj so mi bile všeč kuharske in ustvarjalne delavnice, jutranje animacijske ure ter pogovori z mentorji. V PUM-u sem se naučila veliko novega. Med drugim tudi komunikacijskih spretnosti, pisanja življenjepisa ter prošenj za zaposlitev. V RIC-u so mi mentorji predlagali še vključitev v usposabljanje za pridobitev NPK Romski koordinator. Usposabljanje sem uspešno zaključila. Imam uradno potrdilo, da sem romska koordinatorica.

Po opravljenem NPK-ju pa sem se preko programa javnih del v RIC Novo mesto še zaposlila. Moj delo je zelo pestro. Zaposlitev zame pomeni velik življenjski korak. Pridobivam nove izkušnje in se učim. Delam na terenu (v romskih naseljih) in spoznavam nove ljudi. Vesela sem, ker bolje spoznavam našo romsko kulturo in romske navade.

Želim si, da bi v romski skupnosti prišlo do napredka. S svojim delom želim prispevat k temu napredku. Vidim se v izvedbi različnih ustvarjalnih delavnic in romskih prireditvah. Želim pomagati romskim otrokom, da zaključijo svoje izobraževanje.

Galerija

Financerji