Pričetek izvajanja novega programa Poslovanje in upravljanje v turizmu

15.2.2016

V sodelovanju z  DOBA Fakulteto pričnemo z izvajanjem novega dodiplomskega visokošolskega strokovnega programa  Poslovanje in upravljanje v turizmu. 

Študijski program daje odgovor na potrebe na področju turizma. Usposobili se boste za obvladovanje konceptov in značilnosti turizma, ki velja za dinamično, spreminjajočo se in najhitreje rastočo gospodarsko panogo v svetovnem merilu.

Zaradi profesionalnih kompetenc, ki si jih boste pridobili med študijem boste zaposljivi v organizacijah gospodarskih in negospodarskih dejavnosti s širšega področja turizma in gostoljubnosti in drugih poslovnih dejavnosti, kot so dejavnosti potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti;  v kulturnih, razvedrilnih, športnih in rekreacijskih dejavnostih ter v drugih podjetjih ali organizacijah, povezanih s turistično, v hotelih, letoviščih, zdraviliščih in wellness centrih, igralnicah in tematskih parkih, v nacionalnih parkih, pri letalskih, avtobusnih in železniških prevoznikih, kot organizatorji poslovnih in drugih dogodkov turističnega značaja.

Program je na slovenskem trgu novost in se bo izvajal v celoti online. DOBA Fakulteta je edina visokošolska ustanova v jugovzhodni Evropi z mednarodno akreditacijo online študija. 

Program Poslovanje in upravljanje v turizmu je v postopku vpisa v Razvid.

Več informacij o programu lahko dobite Gregorju Sepaherju, gregor.sepaher@ric-nm.si, 07 393 45 50, 07 393 45 50.