Različna kulturna okolja

11.6.2018

Po predstavitvi programa in udeležencev študijskega krožka so ugotovili, da prihajajo iz različnih kulturnih okolij.

Izpostavili so zagate, v katerih so se že znašli priseljenci iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Ukrajine in Kube. Ugotovili so, da predvsem poznavanje kulturnih razlik in običajev ter navad države, v katero so se priselili, olajša vsakdanjo komunikacijo in pripomore k boljši integraciji v okolje. Dogovorili so se, da bo za vsako naslednje srečanje nekdo izmed udeležencev pripravil krajše besedilo o temi, ki bo zanimiva za vse, ter vezana na vsebino ŠK.

Galerija

Financerji