Udeleženci iz Želve prihajajo zaradi učenja angleščine

28.4.2016

Sodelovanje s podjetjem za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Želva - Center za zaposlitveno rehabilitacijo Novo mesto je postalo že utečeno. Redno prihajajo k nam z namenom, da obnavljajo angleščino in se tudi družijo z mentorji v Središču za samostojno učenje. Pogovor z udeleženci iz Želve je vedno prijeten, smeha in dobre volje pa tudi ne manjka. Pri učenju uporabljajo računalnik ali pa si pomagajo z raznimi gradivi. Vsekakor je zavedanje o pomenu vseživljenjskega učenja dobrodošlo pri našem delu v EDUS-u, kjer se udeleženci samostojno ali ob podpori mentorjev učijo različnih vsebin. Naše središče je tako bolj ali manj vedno polno, saj je znanje dobrina, ki bogati vse nas.

Galerija