V jeseni pričetek izvajanja novega magistrskega programa

14.7.2015

V sodelovanju z  DOBA Fakulteto pričnemo jeseni 2015 izvajati nov magistrski program Marketing in prodaja.  Študijski program zapolnjuje vrzel na področju marketinga in prodaje v Sloveniji in je odziv na izražene potrebe delodajalcev po tovrstnih znanjih na višji zahtevnostni ravni. Vsebina in struktura programa je sodobna ter aktualna, program pa primerljiv s sorodnimi evropskimi programi.

Program je na slovenskem trgu novost in se bo izvajal v celoti online. DOBA Fakulteta je edina visokošolska ustanova v jugovzhodni Evropi z mednarodno akreditacijo online študija. 

Ključne značilnosti programa je soodvisnost in prepletenost obeh področij v stalno se spreminjajočem, globalno konkurenčnem poslovnem okolju, know how za prilagajanje organizacij tem spremembam ter usmerjenost v prakso z delom na študijah primerov in lastnih projektih.

Diplomanti bodo po zaključku programa usposobljeni za samostojno pripravo strategij in planov marketinga, koordinacijo med vodji marketinga in agencijami, distribucijo prodaje, raziskav tržišča in temu primerno planiranje marketinške in prodajne aktivnosti ter pripravo za to potrebnih budžetov. Zavedali se bodo pomena prepletanja marketinga in prodaje z drugimi poslovnimi funkcijami v podjetju.  Zaposljivi bodo v podjetjih z jasno vizijo konkurenčnega trajnostnega razvoja, na področju gospodarstva in negospodarstva.

Več informacij o programu lahko dobite pri koordinatorju Gregorju Sepaherju, gregor.sepaher@ric-nm.si, 07 393 45 50.