Vzgojno-izobraževalne delavnice za osnovnošolsko mladino

29.10.2015

V oktobru smo začeli z izvedbo vzgojno-izobraževalnih delavnic za osnovnošolsko mladino v osnovnih šolah naše regije. Izvajajo jih strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami dela z mladino na področju razumevanja čustev, kulturnih raznolikosti, konstruktivnega reševanja konfliktov ter prepoznavanja nasilja. Prvi odzivi šol, tako s strani učiteljev kot tudi učencev, so bili izredno pozitivni.

Marija Kovač, svetovalna delavka iz OŠ Trebnje, nam je po izvedenih delavnicah napisala: »Dan je minil super. Delavnice so bile zelo dobro izvedene in sprejete s strani učencev in učiteljev … Upam, da so tudi izvajalci odšli od nas z dobrimi vtisi in da bomo še kdaj sodelovali.« Mateja Ancelj, svetovalna delavka v OŠ Toneta Pavčka iz Mirne Peči, pa sledeče: »Predavanji, ki sta bili izvedeni danes, sta bili izredno dobro izvedeni. Učiteljem in učencem sta bili zelo všeč.«

 

Financerji