Zaključili smo tridnevno delovno srečanje s partnerji projekta Grundtvig Finančna pismenost za Rome (FINALLY)

6.2.2013

V petek, 1. februarja 2013 smo zaključili tridnevno delovno srečanje s partnerji projekta Grundtvig Finančna pismenost za Rome / Financial Literacy for the Roma (FINALLY), katerega cilj je izboljšati finančno pismenost med Romi in poznavanje različnih potrošniških storitev. V partnerstvu poleg RIC-a sodeluje še šest partnerjev iz Italije, Slovaške, Bolgarije, Grčije, Srbije in Slovenije.

V projektu bomo razvili izobraževalni program in posebna učna gradiva, ki bodo prilagojena potrebam romske manjšine in usmerjena v pridobivanje praktičnih veščin, kar lahko pripomore k večji kakovosti njihovega življenja. S tem projektom se RIC prvič srečuje s samostojnim vodenjem večjega evropskega projekta. Poleg tega bo projekt FINALLY za RIC pomenil svojevrstno priložnost za izmenjavo dobrih praks med državami na področju finančnega izobraževanja in romske tematike ter da razširimo svojo mrežo partnerskih organizacij. Projekt Grundtvig FINALLY bo potekal do konca oktobra 2015.

Več o projektu Finally >>

Kontakt:

mag. Gabi Ogulin Počrvina
05 907 57 12, 031 746 003
gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

The project FINALLY is co-funded by the Lifelong Learning Programme of the European Union.

Galerija

Financerji