Vpis in organizacija

Vpis v OSNOVNO ŠOLO ZA ODRASLE v izobraževalni sezoni 2018/19 (spomladanski semester)

Na podlagi 8. člena Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO -1) (Uradni list RS, št. 6/2018) Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto), Topliška cesta 2, objavlja razpis za vpis odraslih v javnoveljavni program Osnovna šola za odrasle.

V program se lahko vpišete:

 • če ste dopolnili vsaj 15 let in
 • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost.

V program se prijavite osebno pri strokovnih delavcih v programu.

Ob prijavi je potrebno predložiti:

 • originalno spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga končali oziroma obiskovali,
 • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
 • poročni list ali listino o spremembi priimka (če ste ga v letih od obiskovanja osnovne šole spremenili),
 • osebno izkaznico ali drug dokument z EMŠO številko. 

Prijavite se lahko osebno vsak delovni dan v času uradnih ur (od 9.00 do 11.00), po dogovoru pa tudi izven tega termina, pri strokovnih delavkah:

Stanislava Papežstanislava.papez@ric-nm.si, 041 996 478

Katja Volfkatja.volf@ric-nm.si, 040 439 745

V program vpisujemo od 30. 1. do 28. 2. 2019. Na voljo je 23 prostih vpisnih mest. Z izvajanjem bomo pričeli 1. marca 2019.

Pred začetkom programa bodo organizatorji izobraževanj skupaj z vami izdelali vaš osebni izobraževalni načrt, ki je priloga k pogodbi o izobraževanju.

Oblike izvedbe programov

Program izvajamo v tečajni obliki, s kombinacijo individualnega in skupinskega organizacijskega modela, po dogovoru lahko tudi individualno. 

Stroški izobraževanja

Program Osnovna šola za odrasle je brezplačen, saj ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in MO Novo mesto.

Če ste brezposelni, lahko vaše šolanje podpre tudi Zavod RS za zaposlovanje.

Dejavnosti v podporo dokončanju osnovne šole za odrasle

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vpis ter pomoč pri učenju vam zagotavlja Svetovalno središče Novo mesto, Topliška cesta 2, telefon: 07 393 45 52, e-naslov: svetovalno.sredisce@ric-nm.si. Če ste zaposleni, vam pomoč zagotavlja tudi svetovalna pisarna za zaposlene (Katja Volf, katja.volf@ric-nm.si, 040 439 745). 

V središču za samostojno učenje (SSU) vam omogočamo pripravo na vpis in organizirano samostojno učenje. Pomagajo vam usposobljeni strokovni delavci (informacije po telefonu na 07 393 45 50 ali e-naslovu na ric@ric-nm.si).

Vabljeni k vpisu!

Če bi se radi vključili v program, pa ste zamudili uradni vpisni rok, vam do naslednjega vpisnega roka omogočamo pripravo na vpis v program osnovna šola za odrasle v obliki organiziranega ali individualnega učenja. 

 

Vpis v OSNOVNO ŠOLO ZA ODRASLE v izobraževalni sezoni 2018/19 (jesenski semester)

Na podlagi 8. člena Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO -1) (Uradni list RS, št. 6/2018) Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto), Topliška cesta 2, objavlja razpis za vpis odraslih v javnoveljavni program Osnovna šola za odrasle.

V program se lahko vpišete:

 • če ste dopolnili vsaj 15 let in
 • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost.

V program se prijavite osebno pri strokovnih delavcih v programu.

Ob prijavi je potrebno predložiti:

 • originalno spričevalo zadnjega razreda, ki sta ga končali oziroma obiskovali,
 • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
 • poročni list ali listino o spremembi priimka (če ste ga v letih od obiskovanja osnovne šole spremenili),
 • osebno izkaznico ali drug dokument z EMŠO številko. 

Prijavite se lahko osebno vsak delovni dan v času uradnih ur (od 9.00 do 11.00), po dogovoru pa tudi izven tega termina, pri strokovnih delavkah:

Stanislava Papež, stanislava.papez@ric-nm.si, 041 996 478

Marjeta Gašperšič, marjeta.gaspersic@ric-nm.si, 041 555 870

V program vpisujemo do 22. oktobra. Na voljo je 60 prostih vpisnih mest. Z izvajanjem bomo pričeli 1. oktobra 2018.

Pred začetkom programa bodo organizatorji izobraževanj skupaj z vami izdelali vaš osebni izobraževalni načrt, ki je priloga k pogodbi o izobraževanju.

Oblike izvedbe programov

Program izvajamo v tečajni obliki, s kombinacijo individualnega in skupinskega organizacijskega modela, po dogovoru lahko tudi individualno. 

Stroški izobraževanja

Program Osnovna šola za odrasle je brezplačen, saj ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in MO Novo mesto.

Če ste brezposelni, lahko vaše šolanje podpre tudi Zavod RS za zaposlovanje.

Dejavnosti v podporo dokončanju osnovne šole za odrasle

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vpis ter pomoč pri učenju vam zagotavlja Svetovalno središče Novo mesto, Topliška cesta 2, telefon: 07 393 45 52, e-naslov: svetovalno.sredisce@ric-nm.si. Če ste zaposleni, vam pomoč zagotavlja tudi svetovalna pisarna za zaposlene (Katja Volf, katja.volf@ric-nm.si, 040 439 745). 

V središču za samostojno učenje (SSU) vam omogočamo pripravo na vpis in organizirano samostojno učenje. Pomagajo vam usposobljeni strokovni delavci (informacije po telefonu na 07 393 45 50 ali e-naslovu na ric@ric-nm.si).

Vabljeni k vpisu!

Če bi se radi vključili v program, pa ste zamudili uradni vpisni rok, vam do naslednjega vpisnega roka omogočamo pripravo na vpis v program osnovna šola za odrasle v obliki organiziranega ali individualnega učenja.