Srednja šola za odrasle

Srednješolsko izobraževanje je namenjeno vsem, ki se želite vpisati v katerega od naših programov. Skozi celo šolsko leto vpisujemo v naslednje izobraževalne programe:

Trgovec (SPI)

Ekonomski tehnik (SSI)

Ekonomski tehnik (PTI)

Prednosti izobraževanja pri nas:

  • ob vpisu opravimo uvodni pogovor in morebitno priznavanje predhodno pridobljenega znanja,
  • omogočamo svetovanje pred, med in po izobraževanju,
  • skupaj z vami pripravimo osebni izobraževalni načrt,
  • skrbimo za medsebojno povezanost vseh udeleženih v izobraževalnem procesu,
  • uporabljamo e-učilnico, ki omogoča pravočasno informiranje in obveščanje udeležencev, objavo urnikov, gradiva, objavo izpitnih rokov, komunikacijo z učitelji in vodjo programa.

Informacije

Gregor Sepaher
07 393 45 54, 051 670 968
gregor.sepaher@ric-nm.si