Projekti

Projekti

Razvojno izobraževalni center Novo mesto se že vrsto let vključuje v različne nacionalne in mednarodne projekte kot nosilec ali kot partner projekta. Takšna naravnanost zavoda postaja prevladujoča, kar prispeva k širši prepoznavnosti RIC-a, h koristnim povezavam in k dobrim referencam za kandidiranje na različnih razpisih. Projektno delovanje je sicer dokaj tvegano, saj ne zagotavlja stalne in predvidljive programske ponudbe ter je v veliki meri odvisno od uspešnosti na razpisih, vendar pa v večini primerov omogoča brezplačne programe za različne ciljne skupine. Na to smo še posebej ponosni, saj so prav ranljive ciljne skupine tiste, ki si težko privoščijo plačljive izobraževalne programe.

Regijski

Teden izobraževanja za trajnostni razvoj

Center medgeneracijskega učenja

Regijski festival zaTE

Nacionalni

Teden vseživljenjskega učenja

Parada učenja

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022

Zmorem

Vseživljenjska karierna orientacija

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019

Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene

Večgeneracijski center SKUPAJ

Večnamenski romski center Novo mesto

Projekt Zdravo

Simbioza

Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju

VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade

Mednarodni

Finančna pismenost za Rome (Finally)

e-Roma Resource (e-RR)

TIME@Net

Zgodnje poroke - kultura ali zloraba?

Sodelovanje za zdravje Romov (SORO)

Plan Be: Aktivni starejši prostovoljci

Upskillead

Talking

ScienceLit

Hey! Teachers, don't leave the kids alone

RISE

SoftSkills4EU

Zaključeni

CVŽU Dolenjska

Splošno neformalno izobraževanje odraslih

EU Treasure Hunt

Wellness

Svetovanje za odrasle 2015

Programi za brezposelne 2018

Več >>