SoftSkills4EU

2-letni projekt vodi RIC Novo mesto, sodelujemo pa s 4 partnerji iz Hrvaške, Italije, Nizozemske in Cipra. Kot že ime pove, projekt je namenjen razvijanju, preverjanju in dokazovanju mehkih veščin.

Kako dokazati te kompetence?

Skupaj s partnerji pripravljamo platformo, ko bo dala iskalcem zaposlitve priložnost, da pridobijo  elektronsko značko s sistemom Open Badge za ugotavljanje kompetenc. Platforma bo uporabna predvsem za štiri ciljne skupine:

  • iskalce zaposlitve,
  • migrante,
  • delodajalce,
  • izobraževalce odraslih, karierne svetovalce.

Eden od glavnih ciljev projekta je podpora evropskemu orodju Europass, in sicer razviti evropski potni list mehkih veščin z integriranimi OPEN BADGES (v skladu s standardi drugih podpornih Europass orodij). Usposobili bomo 15 kariernih svetovalcev (Soft Skils mentorjev) za uporabo e-orodja in podeljevanje značk OPEN BADGES.

Z uporabo novo nastalega e-orodja bomo omogočili iskalcem zaposlitve (ter drugim zainteresiranim) lažje ugotavljanje in vrednotenje lastnih mehkih veščin ter jih spodbuditi za krepitev kompetence.

Na drugi strani pa bo to e-orodje uporabno tudi za delodajalce, za bolj učinkovito in lažje prepoznavanje mehkih veščin zaposlenih za bolj učinkovito razporejanje ljudi na delovna mesta ter iskanju primernega kadra.  

Projekt poteka od 1. oktobra in bo trajal do 30. septembra 2020. Prvo srečanje partnerjev projekta New Europass je potekalo v Sloveniji 23. in 24. oktobra. 

Partnerji:

  • RIC NOVO MESTO, Slovenija (vodilni partner)
  • MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, Nizozemska
  • A&A EMPHASYS INTERACTIVE SOLUTIONS Ltd, Ciper
  • VISOKA POSLOVNA SKOLA PAR, Hrvaška
  • ROMIMPRESA SRL, Italija
Več o projektu si lahko preberete na projektni spletni strani.

Informacije:

Tina Strnad
05 907 57 18
031 746 002
tina.strnad@ric-nm.si

Financerji