Zgodnja poroka – kultura ali zloraba?

Early Marriage – Culture or Abuse?

Projekt poteka od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2016 in se osredotoča na ugotavljanje razumevanja in prakticiranja zgodnjih porok med Romi. V sklopu projektnih aktivnosti ugotavljamo kulturne norme v romski skupnosti, ki so povezane s t. i. romskimi (pre)zgodnjimi porokami in morebitnimi dogovorjenimi porokami. Projekt je posvečen tudi ugotavljanju nasilja, ki je povezano s škodljivimi obstoječimi praksami.

Rezultati raziskave bodo služili kot izhodišče za nadaljno projektno delo, usmerjeno v usposabljanje širšega interdisciplinarnega kroga strokovnjakov, ki že delajo z romskimi družinami, s ciljem senzibilizacije in usvojitev tehnik mediacije ob reševanju težav, kot posledica (pre)zgodnjih porok. Obenem partnerji projekta pripravljamo in izvajamo krajše vzgojno-izobraževalne programe (s področja družinske vzgoje, medosebnih odnosov, pravic otrok, kulturnih razlik ter reproduktivnega zdravja) za osnovnošolske otroke. Posebna vrednost projekta pa je v usposobitvi in zaposlitvi t. i. romskega mediatorja, ki bo obiskoval romske družine v naseljih ter s pomočjo mediacije pomagal pri premagovanju težav, povezanih z zgodnjimi porokami, dogovorjenimi porokami, generacijskimi konflikti ali kršitvami pravic otrok.

V času projekta bomo na okroglih mizah in skozi prispevke seznanjali širšo strokovno javnost in predstavnike romske skupnosti o poteku projekta, njegovih rezultatih in novih pobudah.

Zanimive prispevke o našem delu lahko najdete na spletni strani projekta www.earlymarriage.eu.

Partnerji projekta:

Leta 2007 sta Evropski parlament in Svet sprejela odločbo o vzpostavitvi posebnega programa "Daphne III" (za obdobje 2007-2013) v okviru splošnega programa "Temeljne pravice in pravosodje" z namenom preprečevanja in boja proti nasilju nad otroki, mladimi in ženskami ter z namenom zaščite žrtev in ogroženih skupin.

Informacije:

Tea Sulič
05 907 57 15, 031 746 005
tea.sulic@ric-nm.si

Marjeta Gašperšič
07 393 45 65, 041 555 870
meta.gaspersic@ric-nm.si

Dokumenti

Financerji