Talking - Transactional Analysis Learning for Keeling over the INtercultural Gap

Projekt vodi organizacija CPIA 4 ROMA iz Italije, sodeluje pa še 6 partnerjev iz Italije, Grčije, Velike Britanije, Španije in Slovenije.

Glavni cilj projekta je nadgraditi znanja in veščine izobraževalcev odraslih na področju dela z imigranti, še posebej komunikacijske veščine in kompetence na področju medosebnih odnosov, ki so nujne za vodenje izobraževalnega odnosa do udeležencev iz različnih kultur z različnimi jeziki. Razvili bomo inovativno metodologijo (z uporabo transakcijske analize) s prenosom najboljših praks na področju dela z imigranti in pripravili e-platformo za vse, ki delujejo na področju dela z imigranti, za izmenjavo znanj in izkušenj.

Partnerji:

CPIA 3 ROMA (vodja projekta), Italija

CONSORZIO RO.MA., Italjia

IFREP – 93, Italija

EELI, Grčija

MBM TDC, Velika Britanija

IMPEFE, Španija

RIC Novo mesto, Slovenija 

Trajanje projekta

1. 9. 2016–31. 8. 2018

Spremljajte nas na Facebook profilu.

Vse rezultate projekta dobite na projektni platformi

Vabljeni k branju 

 

1. Projektno glasilo

2. Projektno glasilo

3. Projektno glasilo

4. Projektno glasilo

5. Projektno glasilo

Projekt sofinancira Evropska Unija iz programa Erasmus+, KA2 Strateška partnerstva.

Financerji