TIME@Net

Cilj projekta TIME@Net (Transnacionalna mreža za spodbujanje inovativnih modelov izobraževanja, učenja in vključenosti v delo), ki poteka od 30. 9. 2014 do 1. 10. 2016, je spodbujanje socialne in delovne vključenosti, aktivnega državljanstva in vključevanja v vseživljenjsko učenje mladih z motnjami v duševnem razvoju (ciljna skupina z visokim tveganjem socialne izključenosti). Konzorcij vključuje javne in zasebne institucije s področij izobraževanja, sociale in raziskav. Cilj je razviti nov model in inovativne prakse za vključenost mladih z motnjami v duševnem razvoju v življenje in predvsem v delo oz. zaposlitev, pri čemer je poudarek na povezovanju s podjetji vse od začetka procesa vključevanja.

Glavni rezultati projekta:

  • raziskava stanja na nacionalni in EU ravni s področja vključevanja mladih z motnjami v duševnem razvoju,
  • izdelane smernice (vključno s strateškim načrtom) za izvedbo projekta in model za izvajanje učinkovitega usposabljanja strokovnjakov,
  • izdelan priročnika in model za razvoj kompetenc usposabljanja in vključevanja  strokovnega osebja, ki se ukvarja z mladimi z ovirami v duševnem razvoju, z namenom spodbujanja in izvajanja učinkovitih mehanizmov vključevanja omenjene ciljne skupine v družbo in delo,
  • organizacija in izvedba pilotnega usposabljanja osebja, ki se neposredno srečujejo z mladimi z motnjami v duševnem razvoju, katerega namen je opremiti strokovnjake s strateškimi kompetencami, potrebnimi za učinkovito in uspešno vključevanje mladih z motnjami v duševnem razvoju,
  • izdelan plan vključevanja oseb z motnjami v duševnem razvoju v tesnem sodelovanju izobraževalnih organizacij s trgom dela,
  • oblikovana EU platforma za medsebojno izmenjavo informacij, spodbujanje inovacij in izmenjavo najboljših praks na področju projekta.

Zanimive prispevke o našem delu lahko najdete na spletni strani http://www.timenet.eu/.

Partnerji projekta:

Informacije

Tina Strnad
05 907 57 18
tina.strnad@ric-nm.si

Marjeta Gašperšič
07 393 45 65, 041 555 870
meta.gaspersic@ric-nm.si

Dokumenti

Financerji