Parada učenja

'Parada učenja - dan učečih se skupnosti' je obogatitev projekta Teden vseživljenjskega učenja (TVU). V RIC-u jo organiziramo vsako leto, od leta 2013 dalje. Pri izvedbi sodelujemo s koordinatorjem - Andragoškim centrom Slovenije.

Parada učenja je 'sejem' priložnosti za učenje in ustvarjalnost na javnem mestu, udeležencem so namenjene informativne in svetovalne stojnice, predavanja, delavnice, projekcije, nastopi zglednih učečih se, predstavnikov vseh generacij, kulturni nastopi in drugi, za široko javnost privlačni dogodki. 

Celodnevni dogodek bomo letos organizirali v sredo, 15. maja 2019 z vodilno temo NAREDIMO SKUPAJ.


O projektu


Informacije

Anita Jakše
07 393 45 66, 031 337 758
anita.jakse@ric-nm.si

Financerji