Parada učenja

'Parada učenja - dan učečih se skupnosti' je obogatitev projekta Teden vseživljenjskega učenja (TVU). V RIC-u jo organiziramo vsako leto, od leta 2013 dalje. Pri izvedbi sodelujemo s koordinatorjem - Andragoškim centrom Slovenije.

Festivalski del PU je 'sejem' priložnosti za učenje in ustvarjalnost na javnem mestu, udeležencem so namenjene informativne in svetovalne stojnice, predavanja, delavnice, projekcije, nastopi zglednih učečih se, predstavnikov vseh generacij, kulturni nastopi in drugi, za široko javnost privlačni dogodki. 

Pokrovitelj Tedna vseživljenjskega učenja in Parade učenja 2017 je župan MO Novo mesto, Gregor Macedoni.

Program Parade učenja 2017

Informacije

Simona Pavlin
07 393 45 53
simona.pavlin@ric-nm.si

Galerija

Financerji