Digitalna znanja za prehod v informacijsko družbo

Opis programa

Udeleženci programa bodo razvijali digitalno pismenost za varno in kritično uporabo informacijsko -komunikacijskih tehnologij pri sporazumevanju, delu in v prostem času. Računalnik bodo uporabljali kot orodje za iskanje, shranjevanje, predstavitev in izmenjavo informacij. Razumeli bodo naravo, vlogo in priložnosti IKT tehnologije v vsakdanjem življenju in na delu. Znali bodo uporabljati e-pošto za sporazumevanje z drugimi ter uporabljati e-storitve javne uprave. Z udeležbo v programu bodo okrepili zaupanje do novih tehnologij. Digitalno pismeni zaposleni so bolj samostojni in tudi bolj vključeni v družbeno dogajanje.

Program bomo izvajali v tečajni obliki praviloma dva do trikrat tedensko po dogovoru z udeleženci v popoldanskem ali dopoldanskem času.

Vsebina programa

  1. Internet – okno v svet.
  2. E-pošta.
  3. E-storitve.
  4. E-uprava.
  5. E-davki.
  6. E-prostor.
  7. Urejanje besedil (programi za urejanje besedil).
  8. Urejanje tabel (programi za urejanje tabel).
  9. Socialna omrežja in internetna telefonija (Skype).
  10. Digitalna fotografija.

Vsebino 10 ur programa lahko prilagodimo vašim potrebam.

Trajanje programa

Trajanje programa: 50 ur
Program bomo izvajali v prostorih RIC-a Novo mesto oz. po dogovoru na lokaciji delodajalca.

Ciljna skupina udeležencev

Zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, in drugi zaposleni .

Prijava in informacije

RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto, t: 07/ 393 45 50, e: ric@ric-nm.si

Vesna Čolič, t: 05 907 57 12, 031 746 003, e: vesna.colic@ric-nm.si

 

Dokumenti

Financerji