Poti do večje učinkovitosti na delovnem mestu

Opis programa

Udeleženci programa se bodo naučili prepoznati poklicno izgorelost in se usposobili za učinkovito soočanje s stresom na delovnem mestu. Spoznali bodo pomen ergonomije na delovnem mestu ter tehnike, s katerimi si lahko pomagajo pri izboljšanju zdravja in počutja. Usposobili se bodo za učinkovito analiziranje, upravljanje in organiziranje svojega delovnega časa.  Spoznali in razumeli bodo pomen učinkovite poslovne komunikacije in osnove poslovnega bontona. Spodbudili jih bomo k podjetniškem mišljenju. Ozavestili bodo pomen vseživljenjskega učenja ter kompetence učenja učenja preko različnih praktičnih veščin. Udeleženci bodo v okviru programa krepili in osvojili socialne kompetence, podjetnost in samoiniciativnost, digitalno pismenost, vseživljenjsko učenje, učenje učenja ter  jezikovne kompetence.

Program bomo izvajali v tečajni obliki praviloma dva do trikrat tedensko po dogovoru z udeleženci v popoldanskem ali dopoldanskem času.

Vsebina programa

 

  • Spoznajmo program (cilji in potek).
  • Izgorevanje in stres na delovnem mestu ter ergonomija delovnega mesta.
  • Organizacijska in socialna znanja in veščine za delovno mesto.
  • Podjetniško razmišljanje in samoiniciativnost na delovnem mestu.
  • Učenje na delovnem mestu.

 

Vsebino 10 ur programa lahko prilagodimo vašim potrebam.

Trajanje programa

Trajanje programa: 50 ur
Program bomo izvajali v prostorih RIC-a Novo mesto oz. po dogovoru na lokaciji delodajalca.

Ciljna skupina udeležencev

Zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, in drugi zaposleni.

Prijava in informacije

RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto, t: 07/ 393 45 50, e: ric@ric-nm.si

Tina Strnad, t: 07 393 45 52, 031 701 191, e: tina.strnad@ric-nm.si

Brigita Herženjak, t: 07 393 45 56, 031 746 001, e: brigita.herzenjak@ric-nm.si

Dokumenti

Financerji