Za večjo konkurenčnost na trgu dela

Opis programa

Zaradi vse večje konkurence na trgu dela in trenda povečevanja stopnje brezposelnosti potrebujejo zaposleni pomoč pri pridobivanju tistih znanj, ki jim bodo ohranjala delovna mesto oz. omogočila uspešnejši prodor na trg dela. Udeležence bomo usposobili za načrtovanje in razvoj lastne kariere. Prepoznali bodo svoje veščine in znanja ter jih znali učinkovito predstaviti delodajalcu. Naučili se bodo učinkovitega upravljanja s svojim časom, še posebej na delovnem mestu. Nadgradili bodo komunikacijske veščine, predvsem na področju poslovne komunikacije in komunikacije na delovnem mestu, veščine uspešnih pogajanj, vodstvene sposobnosti ter veščine reševanja konfliktnih situacij. Udeležence bomo spodbudili k podjetniškemu razmišljanju in udejanjenju svojih zamisli na inovativne načine doma in na delovnem mestu. Ozavestili bodo pomen vseživljenjskega učenja ter kompetence učenja učenja.

Program bomo izvajali v tečajni obliki praviloma dva do trikrat tedensko po dogovoru z udeleženci v popoldanskem ali dopoldanskem času.

Vsebina programa

  1. Načrtovanje kariere.
  2. Veščine samopredstavitve - za napredovanje.
  3. Ključna znanja v sodobni družbi potrebna za konkretno delovno mesto, kompetence in znanja, ki pripomorejo k večji zaposljivosti.

Vsebino 10 ur programa lahko prilagodimo vašim potrebam.

Trajanje programa

Trajanje programa: 50 ur
Program bomo izvajali v prostorih RIC-a Novo mesto oz. po dogovoru na lokaciji delodajalca.

Ciljna skupina udeležencev

Zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, in drugi zaposleni.

Prijava in informacije

RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto, t: 07/ 393 45 50, e: ric@ric-nm.si

Tina Strnad, t: 07 393 45 52, 031 701 191, e: tina.strnad@ric-nm.si

Brigita Herženjak, t: 07 393 45 56, 031 746 001, e: brigita.herzenjak@ric-nm.si

Dokumenti

Financerji