Zmorem

RIC Novo mesto je vključen v projekt Zmorem, v okviru katerega bo izvajal programe psihosocialne  pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oz. njihovim družinam.

Projekt, ki financiran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in ga bomo izvajali v letih 2016 in 2017.

Družboslovne raziskave navajajo različne dejavnike tveganja za porast nasilja v sodobni družbi. Med pomemben dejavnik tveganja se sicer največkrat omenja gospodarska kriza, ki je družbo razdelila oz. povzročila povečanje števila marginaliziranih družbenih skupin. Agencije FRA je leta 2010 celo v poročilu zapisala, da je pri mladih, ki so žrtve diskriminacije in se počutijo družbeno marginalizirane, in tistih, ki so bili žrtev nasilja, večja verjetnost,da bodo tudi sami nasilni v odnosu do drugih ljudi.

Z aktivnostmi v programu, ki bodo namenjene otrokom, mladostnikom in posameznim članom družin marginaliziranih skupin (Romi, migranti, osipniki, otroki in mladostniki z vedenjskimi težavami, otroci in mladostniki, ki izhajajo iz zanemarjenih oz. socialno šibkejših družin) na lokalnem področju, bomo vplivali na njihovo opolnomočenje, razvoj socialnih kompetenc ter večjo senzibilizacijo za prepoznavanje nasilja v družini in okolju. Še posebno pozornost bomo namenili problemu strpnosti do nasilja nad ženskami, ki največkrat izhaja iz kulturnih vzorcev in negativnih vplivov tradicionalnih navad in običajev ter različnim oblikam uličnega nasilja, ki zajemajo nasilje zaradi nestrpnosti, znotraj posameznih skupin kot tudi izsiljevanja, nasilja nad posameznikom ter spolno nasilje.

Aktivnosti programa bodo izvedene v 4 sklopih po 8 delavnic. Vsak sklop bo vsebinsko in izvedbeno zaključena celota ter prilagojena specifičnosti posamezne ciljne skupine. Izvedba delavnic bo potekala v skladu s cilji Memoranduma o vseživljenjskem učenju, kar pomeni, da se bomo približali udeležencem čim bližje domu. Predvideno število udeležencev delavnic je 640 (od tega 1/3 staršev). 

Informacije:

Tea Sulič
07 393 45 69, 031 746 005
tea.sulic@ric-nm.si

Tina Strnad
05 907 57 18, 031 746 002
tina.strnad@ric-nm.si

Financerji