8. regijski festival zaTE - znanje aktivira te.

 

8. regijski Festival zaTE – znanje aktivira te (Dnevi svetovalnih središč 2019)

25.–27. 9. 2019

"Biti pripravljen je veliko, znati čakati, je še več, toda izkoristiti pravi trenutek, je vse." (Arthur Schnitzler) "

Regijski festival zaTE je najuspešnejši karierni dogodek v naši regiji in je letos potekal že osmo leto zapored. Organizatorja festivala sta tudi letos bila RIC Novo mesto in Zavod RS za zaposlovanje OS Novo mesto, sodelujoči partnerji pri pripravi in izvedbi festivala pa organizacije za izobraževanje odraslih, in sicer ZIK Črnomelj, CIK Trebnje in Ljudska univerza Kočevje.

Letošnji program festivala je bil sestavljen iz:

  • delavnic,
  • informiranja in svetovanja v svetovalnem kotičku,
  • stojnic znanja (sejemski del),
  • hitrih zmenkov z delodajalci in
  • strokovnih dogodkov.

Aktivnosti so potekale hkrati na 4 lokacijah v regiji  – v Novem mestu, Črnomlju, Trebnjem in Kočevju. S festivalom smo želeli poudariti pomen sodelovanja in povezovanja ter spodbuditi mreženje in sodelovanje med odločevalci, gospodarstvom in izobraževanjem za čim boljši razvoj spretnosti odraslih in učinkovitejši gospodarski razvoj regije.

Celoten program festivala si lahko ogledate tukaj, dogodke, ki so se odvijali pri nas pa si lahko ogledate tukaj.

 

Informacije:

Brigita Herženjak
07 393 45 56, 031 746 001
brigita.herzenjak@ric-nm.si

 

 

Logotipi 8. regijski

Sredstva za izvedbo festivala so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2019, znotraj ukrepa 3311-11.0084 izobraževanje zaposlenih – izvajalci, na proračunski postavki 578010 – Izobraževanje brezposelnih, konto 4133 ter znotraj ukrepa 3311-11-0012 Izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih, na proračunski postavki 722910 – Dejavnost izobraževanja odraslih, konto 4102, 4133, 4135 in 4130 preko pogodbe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019. Udeležba na dogodkih festivala je brezplačna. 
Festival podpirajo dejavnosti Svetovalnega središča Novo mesto in Svetovalnega središča Pokolpje v okviru Dnevov svetovalnih središč in projekt Dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022. 
Organizator festivala je RIC Novo mesto skupaj z Zavodom za zaposlovanje OS Novo mesto, izvedbo festivala omogočajo tudi druge ljudske univerze v regiji, in sicer: ZIK Črnomelj, LU Kočevje in CIK Trebnje ter druge sodelujoče organizacije.

Galerija

Financerji