7. regijski festival zaTE - znanje aktivira te.

 

 

7. regijski Festival zaTE – znanje aktivira te (Dnevi svetovalnih središč 2018)

26.–28. 9. 2018

"Izobražen je tisti človek, ki ve, kje bo našel tisto, česar ne ve." Georg Simmel

Regijski festival zaTE je največji karierni dogodek v naši regiji in bo letos potekal že sedmo leto zapored. Letošnji program festivala vam ponuja informacije in koristna znanja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti ter kompetenc za aktivnejše življenje v prihodnosti.

Aktivirajte se in se udeležite dogodkov festivala v vašem kraju!

 

PROGRAM DELAVNIC

NOVO MESTO, Lokacija: Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto

SREDA, 26. 9. 2018

9.00–12.00 Ključni dejavniki pri iskanju zaposlitve - naša stališča in prepričanja I., Gorazd Prah in Jože Pirh, RIC Novo mesto

Posameznikova prepričanja o lastnih sposobnostih,  zaupanje, da so sposobni opraviti določene naloge, kot je na primer iskanje zaposlitve, so najodločilnejši dejavniki uspeha. Udeleženci bodo s pomočjo prve delavnice: razmislili o prepričanju, ki jih je spremljalo več let, razmislili o prepričanju (stališču), ki ga imajo trenutno o delovnih mestih in zaposlovanju in razmislili do kakšne mere je lahko takšno razmišljanje napredek pri doseganju njihovih ciljev.

9.00–12.00 S pravimi pristopi hitreje do zaposlitve I. - Učinkovita komunikacija, Ana Marija Blažič in Vaiva Čepukaityte, RIC Novo mesto

V komuniciranje je vpleten skoraj vsak trenutek in nas spremlja skozi vse življenje. Gre za pretok informacij med ljudmi, v katerem se dogaja nenehen medsebojni vpliv udeležencev in udeleženk komunikacije. Udeleženci bodo s pomočjo delavnice: razmislili kakšno je razmerje med besednim in nebesednim komuniciranjem, razmislili, na katerih ravneh so komunicirali v preteklosti, razmislili kako je nebesedno ali neverbalno komuniciranje zelo pomembno za prenos določenih informacij, spoznali kdaj je komuniciranje uspešno/učinkovito in kakšni so pogoji uspešnega komuniciranja ter kako se naučiti dobrega komuniciranja ter kakšno strategijo uporabiti pri reševanju sporov ali nesporazumov.

9.00–12.00 Mladi z idejami in voljo pogumno v svet podjetništva, Tina Strnad, RIC Novo mesto in LokalPatriot - Mladinski klub DNŠ, primer dobre prakse s.p.

Zmagovalna miselnost  je ključ za motivacijo in pot do uspeha. Na delavnici boste ovrednotili svoje lastno kompetenco samoiniciativnost in podjetnost, izdelavi poslovnega načrta in canvas model ter dobili spodbudo za druge poti zaposlovanje preko primerov uspešnih praks.

16.00–19.00 Osvežimo konverzacijo v nemškem jeziku, Mateja Avbar, RIC Novo mesto

Delavnica je namenjena vsem, ki so obiskovali tečaj nemškega jezika in bi radi osvežili svoje znanje. Poudarek bo na konverzaciji v nemškem jeziku.

ČETRTEK, 27. 9. 2018

9.00–12.00 Ključni dejavniki pri iskanju zaposlitve - naša stališča in prepričanja II.Ana Marija Blažič, RIC Novo mesto 

Posameznikova prepričanja o lastnih sposobnostih,  zaupanje, da so sposobni opraviti določene naloge, kot je na primer iskanje zaposlitve, so najodločilnejši dejavniki uspeha. Udeleženci bodo s pomočjo druge delavnice:  razmislili kako bodo promovirali in uporabljali lastne potenciale, odpravljali ovire na katere naletijo in opredelili vse »osebne lastnosti«, ki jih imajo za izvedbo določenih aktivnostih.

9.00–12.00 S pravimi pristopi hitreje do zaposlitve II. - Učinkovita komunikacija s pomočjo računalnika, Gea Pleničar in Tina Strnad, RIC Novo mesto

Se strinjate, da IKT orodja večajo konkurenčnost na trgu dela. Na delavnici boste spoznali, kako učinkovito komunicirati v virtualnem okolju, kako si ustvarite lastno mreže preko spleta - FB, LinkedIN ter dobili koristne napotke za  pošiljanje e-pošte delodajalcu, registracija na raznih zaposlitvenih portalih, iskanje informacij o podjetjih, izdelava e-portfolija, izdelava CV videa in CV vizitke. Dobili boste tudi priložnost za  vpis v E-Akademijo v okviru projekta Upskillead za pridobitev dodatnih IKT znanj: Oblikovanje spletnih strani, Varnost na Internetu, Socialna omrežja...

9.00–12.00 Z izkušnjami in samoiniciativnostjo v  svet podjetništvaDarja Smiljič, SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija, dr. Malči Grivec in Mojca Blažič,  Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko

Zmagovalna miselnost  je ključ za motivacijo in pot do uspeha. Na se boste seznanili z drugimi oblikami zaposlitve ter točko SPOT. Ovrednotili boste svojo lastno kompetenco samoiniciativnost in podjetnost in izdelali poslovnega načrta in canvas model ter dobili spodbudo za druge poti zaposlovanje preko primerov uspešnih praks.

9.00–12.00 Zakaj nekaterim ne uspe najti zaposlitve in zakaj nekaterim samozaposlenim ne uspe?  Andro Goblon, Izobraževanje za osebni poslovni uspeh, Andro Goblon s. p.

Gotovo ni nikogar, ki bi si kaj takega želel, pa vendar se dogaja. Mnogi pošiljajo prošnje, na katere niti ni odziva, mnogi, ki se preizkušajo kot samozaposleni, pa sčasoma ugotovijo, da komaj zaslužijo za plačevanje prispevkov.

Ne, ni kriva država ali kdo drug. Pravzaprav ni kriv nihče. Takšne stvari se dogajajo, ker ljudje, ki se jim dogajajo, nečesa še ne vedo. Če se vam je kaj podobnega že zgodilo ali se bojite, da se vam bi, potem je morda pravi čas, da na delavnici spoznate, kaj je potrebno vedeti, da se temu izognete.

16.00–19.00 Osvežimo konverzacijo v angleškem jeziku, Roberta Ilc, RIC Novo mesto

Delavnica je namenjena vsem, ki so obiskovali tečaj angleškega jezika in iščejo priložnosti za uporabo pridobljenega znanja. Poudarek bo na konverzaciji v angleškem jeziku.

16.00–19.00 Osvežimo znanje Excela, Belinda Lovrenčič, RIC Novo mesto

Delavnica je namenjena  udeležencem usposabljanj, ki bi želeli osvežiti ali/in dopolniti svoje znanje.

16.00–19.00 Varnost na socialnih omrežjih, Gea Pleničar, RIC Novo mesto

V sklopu delavnice bodo udeleženci spoznali nevarnosti, ki nas lahko doletijo pri uporabi socialnih omrežij ter se naučili varnega in odgovornega ravnanja v spletnem okolju.


Na delavnice se je potrebno obvezno prijaviti. Prijavite se lahko na povezavi.

 

PETEK, 28. 9. 2018

10.00–13.00 Hitri zmenki z delodajalci

koordinacija s strani Zavoda za zaposlovanje, OS Novo mesto

Kaj so hitri zmenki z delodajalci?

Hitri zmenki med delodajalci in iskalci zaposlitve se uveljavljajo kot prvi korak v postopku zaposlovanja. Brezposelni se lahko predstavijo delodajalcu, ki v kratkem času spozna več kandidatov. Kandidati imajo na voljo največ do pet minut, da naredijo vtis na delodajalca, nato se premaknejo k naslednjemu delodajalcu. Na odločilna vprašanja morajo zelo hitro odgovoriti, kar pomeni, da morajo biti dobro pripravljeni.

S seboj prinesite življenjepis in CV vizitko! Dogodek bo potekal predvidoma v prostoru kariernega sejma (stojnice). 

10.00–13.00 Karierni sejem

Predstavila se bodo različna podjetja in izobraževalne organizacije, kjer lahko dobite koristne aktualne informacije o trgu dela in izobraževalnih možnostih.

"Vsak poklic je časten." Če iščete delo na področju gostinstva, čiščenja ali proizvodnje se udeležite kariernega sejma, ki bo jutri 10.00 - 13.00 na terasi RICa v okviru 7. regijskega festivala zaTE.

Na stojnicah boste lahko poiskali tudi informacije o izobraževanju, saj bodo z nami tudi druge organizacije s področja izobraževanja in nevladne organizacije. 

Sodelujoča podjetja in druge organizacije:

SLAŠČIČARNA LOBELIJA MARKO POTOČAR S.P. , GOSTINSKE STORITVE, CATERING IN VELEPRODAJA

ABC storitve d.o.o.

Samsic d.o.o.

ISS facility service d.o.o.

Axent d.o.o., zaposlovanje in posredovanje kadrov

Mediklin d.o.o 

Novodom d.o.o. Axtent d.o.o., zaposlovanje in posredovanje kadrov

Dom starejših občanov Novo mesto

Šolski center Novo mesto

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija, Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje (Razvojni center Novo mesto, RC Kočevje Ribnica d.o.o, RIC Bela krajina, Območna obrtno - podjetniška zbornica Novo mesto) 

Univerza v Novem mestu: Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Fakulteta za zdravstvene vede, Fakulteta za poslovne in upravne vede,  Fakulteta za strojništvo

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

Zavod Želva Novo mesto

Ozara Novo mesto

RIC Novo mesto
Zavod RS za zaposlovanje OS Novo mesto

 

RIC Novo mesto
Zavod Želva Novo mesto
Ozara NM

 

STROKOVNI POSVETI

Lokacija: Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto

 

SREDA, 26. 9. 2018

14.00 – 16.00 Inkluzija ni le za otroke s posebnimi potrebami in Rome 

Strokovni aktiv ISIO in Multiplikativni dogodek projekta Hey teachers v okviru katerega bo predstavljena mobilna aplikacija za spodbujanje vključevanje otrok v šolo, boljše medvrstniške odnose, odnose med učenci in učitelji ter boljše odnose med starši, učenci in šolo.  Praktičen prikaz možnosti uporabe  aplikacije v šoli (v razredu) in doma.

Dogodek organizira RIC Novo mesto znotraj projektov ISIO, Hey teachers in Rise (Roma Inclusive school experience).

ČETRTEK, 27. 9. 2018

9. 00 – 12.00 »Zaposlovanje Romov«

Razprava z Romi, predstavniki občin, centra za socialno delo, zavoda za zaposlovanje, delodajalcev in drugih ključnih akterjev o problematiki zaposlovanja Romov.

Razpravo organizira in moderira RIC Novo mesto znotraj projektov Večnamenski romski center in ISIO.

PETEK, 28. 9. 2018

9.00–13.45 »Izzivi uspešnosti, profitabilnosti in prihodnosti podjetja«

Strokovni posvet je namenjen delodajalcem v regiji, še posebej vsem tistim, s katerim partnerji projektov Dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja zaposlenih od 2016 do 2022 in Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019 osrednja JV regija, že sodelujejo pri usposabljanju zaposlenih.

Prvi del posveta je namenjen ovrednotenju vključevanja podjetij v aktivnosti svetovanja in usposabljanja zaposlenih, usmeritvam za pripravo novih programov usposabljanja zaposlenih glede na potrebe posameznih podjetij, izmenjavi izkušenj na področju prenosa novih znanja v prakso ter spoznavanju in krepitvi promocije primerov dobre prakse.  

V drugem delu bomo podelili nazive Ambasador učenja 2018 in prisluhnili pogovoru z uspešnimi delodajalci o tem, kako se soočajo z izzivi poslovanja v dolgoživi družbi.

Strokovni posvet pripravljamo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine v okviru projektov Dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja zaposlenih od 2016 do 2022 in Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019 osrednja JV regija.

Več o dogodku lahko preberete na povezavi.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Festival se odvija znotraj dejavnosti Svetovalnega središča Novo mesto v okviru Dnevov svetovalnih središč ter projekta Dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022. Udeležba na dogodkih festivala je brezplačna, ker je dejavnost sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada.  Izvedbo festivala omogočajo vse sodelujoče organizacije.

Organizator festivala je RIC Novo mesto skupaj z Zavodom za zaposlovanje OS Novo mesto. Izvedbo festivala omogočajo tudi druge ljudske univerze v regiji, in sicer: ZIK Črnomelj, LU Kočevje in CIK Trebnje ter vse sodelujoče organizacije. Pokrovitelj festivala je Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto.  

Programi v projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Projekt DIS (Dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) se izvaja do 31. 3. 2022 v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Dogodki festivala se odvijajo v celotni regiji, tudi v Črnomlju, Trebnjem in Kočevju. Program na omenjenih lokacijah je dostopen na povezavi: https://www.zik-crnomelj.eu/.

Informacije:

Tina Strnad
07 393 45 52, 031 701 191
tina.strnad@ric-nm.si

Galerija

Financerji