6. regijski festival zaTE - znanje aktivira te.

6. Regijski festival zaTE je največji karierno zaposlitveni dogodek v naši regiji in bo letos potekal že šesto leto zapored, od 27. do 29. septembra 2017.

Nastal je na pobudo partnerjev Svetovalnega središča Novo mesto z namenom boljšega povezovanja izobraževanja in trga dela ter kot podpora brezposelnim pri učinkovitejšem iskanju zaposlitve. Naš cilj je vzpostavitev partnerske mreže socialnih partnerjev in organizacij, društev, ki se aktivno ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, zaposlovanjem, nudenjem strokovne pomoči in svetovalnimi storitvami za odrasle in mladino. Hkrati želimo tudi vplivati na zavedanje ljudi o pomenu vseživljenjskega učenja ter lastne aktivnosti pri izobraževalnem, kariernem in osebnem razvoju.

Namen festivala je predvsem dvig ključnih kompetenc brezposelnih, pridobivanje veščin za izboljšanje zaposlitvenih možnosti ter kompetenc za aktivnejše življenje v prihodnosti.

Da se bomo bolj približali ciljnim skupinam bo letos festival potekal na 4 lokacijah v regiji, in sicer v Novem mestu, Trebnjem, Črnomlju in Kočevju.

27. 9. 2017

PROGRAM DELAVNIC:

NOVO MESTO

Lokacija: Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto

9.00–10.00 Priprava na hitre zmenke: Kako se učinkovito predstaviti delodajalcu (elevator pitch), Damjana Kolenc, Andreja Furar, ZRSZ

9.00–12.15 Proaktivnost, Zdenka Kristan, ZRSZ

9.00–12.15 Prevzemanje odgovornosti, Alenka Stare Draginc, ZRSZ

9.00–10.30 Moja kariera, moja odgovornost, Mojca Blažič, VS Novo mesto, Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko

9.00–12.15 Kako prepričati delodajalca s svojo CV video predstavitvijo, Simona Pavlin, Belinda Lovrenčič, Ana Marija Blažič, RIC Novo mesto

9.00–12.15 Priprava na zaposlitveni razgovor, mag. Gabi Ogulin Počrvina, RIC Novo mesto

10.45–12.15  Z Zavodom do novih znanj, Gorazd Babič, ZRSZ

10.45–11.30  Samostojno vodenje kariere ob podpori kariernega središča, Damjana Kolenc, ZRSZ

10.45–12.15 Kaj si želim početi v življenju, Tina Strnad, RIC Novo mesto

13.00–14.30 Eures, Andreja Strmole, ZRSZ

13.00–14.30 Kaj pa podjetništvo–je lahko priložnost tudi zame?, Darja Smiljić, Razvojni center Novo mesto d.o.o.

13.00–14.30 Hitrejša pot do uspešne kariere, Gregor Sepaher, Tea Petančič, RIC Novo mesto

13.00–14.30 Mladi se učijo drugače, Uroš Simončič, Zvonka Potočar, Tea Sulič, RIC Novo mesto

13.00–14.30 Kaj pridobim s končano šolo, Andreja Tomc, Stanislava Papež, RIC Novo mesto

13.00–14.30 Učinkovita uporaba spleta za pridobitev željene zaposlitve, Tomaž Hočevar, RIC Novo mesto

15.00–19.00 Kako je z mojo angleščino in/ali nemščino?, Tomaž Hočevar, Simon Štupar, RIC Novo mesto

17.00 – 17.30 Otvoritev razstave »Aktivno in ustvarjalno skozi prosti čas«, člani študijskega krožka Eko kreacije in Sreča in zdravje v glini ter udeleženci fotografskih delavnic FotoSrečevanja in FotoIgrarije,  Večgeneracijski center Skupaj, RIC Novo mesto

17.30–19.00 Skrivnosti podjetništva, mag. Malči Grivec, VS Novo mesto, Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko

17.30–19.00, Ali čas upravlja z mano ali dela zaME?, Suzana Uršič, Terapevtsko in osebno svetovanje Suzana Uršič, s.p. in Vesna Čolič, RIC Novo mesto

17.30–19.00, Težavne komunikacija v delovnem okolju, Ksenija Lorber, RIC Novo mesto, Zavod Cerber

17.30–19.00 10 uspešnih načel za življenje, ki si ga želim, Tea Petančič, Tea Petančič s.p.

17.30–19.00 Zdrava samopodoba, Gregor Sepaher, Petja Kovačevič, RIC Novo mesto, Zavod igrivi svet

17.30–19.00 Kulinarika povezuje, člani študijskega krožka Znajdem se v okolju, kjer živim, RIC Novo mesto

17.30–19.00 Koruza postane lonček za pisala, Simona Kralj, RIC Novo mesto

Lokacija: Grm Novo Mesto - Center Biotehnike In Turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto

9.00–12.15 Moja pot do zaposlitve, ki je dobra zame, dobra za druge ljudi in dobra za naravo, Jan Tomšič, Grm Novo Mesto - Center Biotehnike In Turizma, Višja strokovna šola

 

ČRNOMELJ

Lokacija: Kulturni dom Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, Črnomelj

9.00–10.00 Priprava na hitre zmenke: Kako se učinkovito predstaviti delodajalcu (elevator pitch), Irena Vrlinič, ZRSZ

9.00–10.30 Mladi se učijo drugače, Tea Sulič, Uroš Simončič, Zvonka Potočar, RIC Novo mesto

11.00–12.00  Z Zavodom do novih znanj, Alenka Muc, ZRSZ

14.30–16.00 Predstavitvena delavnica Podjetniškega inkubatorja in coworkinga, Peter Ambrožič, Razvojno informacijski center Bela krajina

Lokacija: Zavod za kulturo in izobraževanje Črnomelj, Kolodvorska ulica 32 c, Črnomelj

10.30–12.00 Aktivacija in motivacija, Romana Husič, ZRSZ

10.30–12.00 Moje kompetence - moja prednost, Darja Vranič in Vesna Štrucelj, Akrapovič, d.d.

13.00–14.30 Moj življenjepis je namenjen delodajalcu, mag. Nada Žagar, ZIK Črnomelj

13.00–14.30 Zaposlitveni razgovor - moja priložnost, Nina Nikić, Adria Dom d.o.o.

13.30–15.00 Odkrijte svoja močna področja, mag. Irena Bohte, ZIK Črnomelj

14.45–16.15 Lokalna samooskrba  v Beli krajini, Aleš Plut

TREBNJE

Lokacija: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje

9.00–11.00 Pričakovanja in izkušnje delodajalcev pri zaposlovanju, Kadrovniki iz podjetij Tomplast d.o.o., Dana d.o.o., Rem d.o.o., TPV d.d.

11.00 – 12.30 Zaposlitev v EU, Aleksandra Pavlič, Razvojni center Novo mesto

11.00 – 12.30 Kako izstopati v tekmi za službo, Martina Jarkovič, Adecco

13.00–14.30 Komunikacijske veščine, Viktorija Drnovšek, ZRSZ

13.00–14.30 Dobrodošli v Sloveniji, Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje

13.45–15.15 Zakaj obiskati svetovalno središče Pokolpje in delavnica vrednotenja neformalno pridobljenega znanja, Kristina Jerič, CIK Trebnje

13.00–15.15 Digitalna predstavitev pri iskanju zaposlitve, Martina Podlesnik, CIK Trebnje

Lokacija: Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje

10.00 – 11.30, Mladi se učijo drugače, Uroš Simončič, Zvonka Potočar, Tea Sulič, RIC Novo mesto

 

KOČEVJE

Lokacija: Ljudska univerza Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje

9.00–10.30 Priprava na hitre zmenke: Kratka osebna predstavitev »Elevator pitch«, Nina Svete, Anja Vesel, ZRSZ OS Ljubljana

10.30–12.00 Katera znanja, izkušnje in osebnostne lastnosti pričakujejo od vas podjetja na Kočevskem, Vladimir Komljenovič, Podjetniški inkubator Kočevje

10.30–12.00 Pridobivanje komunikacijskih spretnosti, Majda Valda, LU Kočevje

12.00–13.30 Zakaj obiskati svetovalno središče Pokolpje in delavnica vrednotenja neformalno pridobljenega znanja, Melita Oražem, LU Kočevje

13.30–15.00 Bodimo EKO, Ivana Milavec, LU Kočevje

13.30–15.00 Prvi vtis pred delodajalcem in zaposlitveni razgovor, Maja Rupnik, LU Kočevje

14.15.–15.45 Who am I/ Wer ich bin?, Sonja Hribar, LU Kočevje

15.00–16.30 Kako pripraviti atraktivno ponudbo za delo?, Urška Brinovec, LU Kočevje

15.00–16.30 Pasti in priložnosti podjetništva, Mašenjka Hvala, Razvojni center Kočevje-Ribnica d.o.o.

28. 9. 2017

 

STROKOVNI POSVET Učenje - priložnost danes, za izzive jutri

Na strokovnem posvetu bomo predstavili podporne ukrepe, ki jih omogoča Zavod za zaposlovanje, dobre prakse usposabljanja zaposlenih v podjetjih ADRIA DOM, proizvodnja mobilnih domov, d.o.o in TOMPLAST d.o.o. ter brezplačne možnosti usposabljanja (vsebine: promocija zdravja na delovnem mestu, računalništvo, tuji jeziki …), ugotovitve o značilnostih in potrebah starejših na trgu dela in kompetencah delavcev v Sloveniji, kot jih je ocenila mednarodna raziskava PIAAC.

Strokovni posvet je namenjen delodajalcem in vsem, ki se ukvarjajo z razvojem kadrov.

Lokacija: Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto


 

27. 9. bo tudi INFO točka (zavoda za zaposlovanja ter organizacije, kjer poteka festival) ter prostor za informativno gradivo partnerjev na vseh 4 lokacijah.

29. 9.2017

HITRI ZMENKI Z DELODAJALCI za brezposelne.

Kratki zaposlitveni razgovori z delodajalci, ki so dragocena izkušnja in priložnost za pridobitev nove zaposlitve.  

Lokacija: ZRSZ, OS Novo mesto, Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo mesto

 

 

STOJNICE ZNANJA

Promocija vseživljenjskega učenja v okviru Dnevov svetovalnih središč.

Dostopne informacije in svetovanje o izobraževanju, iskanju zaposlitve ter gradiva.

LOKACIJE:

Qlandija Novo mesto od 16.00 do 18.00

(sodelujoče organizacije: RIC Novo mesto, CIK Trebnje, CPI, Center za poklicno izobraževanje, Društvo Sonček, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mest, Šolski center Novo mesto, Adecco H.R. d.o.o., Poslovna enota Novo mesto, Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Visokošolsko središče Novo mesto (Fakulteta za tehnologije in sisteme, Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko, Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko, Fakulteta za zdravstvene vede)

Ob 17.00 bo v Qlandiji Novo mesto PREDSTAVA za otroke in starše: Bonton za male lumpe. Predstava je primerna za vse tiste, ki radi skačejo v besedo, vrtajo po nosu, stikajo po tujih torbah, vlečejo na ušesa,  pacajo in mlaskajo med kosilom in uf, klepetajo v gledališču ...  V naš Bonton smo zbrali nekaj vsakodnevnih pripetljajev malih lumpov ter jih vpeli duhovite in hudomušne pesmi Andreja Rozmana Roze!  (Gledališče Bičikleta). Predstava traja 30 minut.

Trgovsko poslovni center Črnomelj od 10. 00 do 17. 00 

Tržnica Kočevje od 9.00 do 10.30

Festival je se odvija znotraj dejavnosti Svetovalnega središča Novo mesto v okviru Dnevov svetovalnih središč ter projekta Dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022. Udeležba na dogodkih festivala je brezplačna, ker je dejavnost sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada.  Izvedbo festivala omogočajo vse sodelujoče organizacije.

Organizator festivala je RIC Novo mesto skupaj z Zavodom za zaposlovanje OS Novo mesto ter z drugimi ljudskimi univerzami v regiji, in sicer: ZIK Črnomelj, LU Kočevje in CIK Trebnje. Pokrovitelj festivala je mag. Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto.  

Projekt DIS (Dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) se izvaja do 31. 3. 2022 v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Programi v projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Informacije:

Tina Strnad
07 393 45 52, 031 746 002
tina.strnad@ric-nm.si

Dokumenti

Galerija