Učinkovita komunikacija in dobri odnosi

V programu boste imeli priložnost na prijeten način spoznati različne uporabne vsebine in izkusiti praktične vaje za učinkovito komunikacijo ter vzpostavljanje dobrih odnosov. Na posameznih srečanjih so predvidene izkustvene delavnice in krajša predavanja, namenjena usvajanju novih znanj in razvijanju različnih spretnosti s področja komunikacije in medsebojnih odnosov.

Program obsega 40 ur in je namenjen občanom Novega mesta, ki si želite izboljšati svojo komunikacijo ter napredovati v medsebojnih odnosih in stikih.

Informacije in prijave

Marjeta Gašperšič
07 393 45 65, 041 555 870
meta.gaspersic@ric-nm.si

Galerija