Aktivnosti 2008/09

Jeseni 2008 smo s pridobivanjem udeležencev začeli novo sezono druženja mentorjev in udeležencev v programu, ki je usmerjen v prepoznavanje in podporo potrebam, sposobnostim in interesom mladih, ki imajo ob svoji mladosti, nedokončanih šolah in brezposelnosti dokaj malo možnosti in priložnosti, da se izkažejo, da se vključijo v organizirane oblike delovanja in druženja.

Letošnja skupina udeležencev je bila po svojih značilnostih in zastavljenih ciljih zelo drugačna od običajnih osipnikov, zato smo njihove osebne in izobraževalne cilje ter delo v skupini prilagodili tem posebnostim. V celem šolskem letu se je v PUM vključilo 31 udeležencev, nekaj jih je program kmalu zapustilo, ker niso uspeli slediti zahtevam in pravilom, ki v njem veljajo, glavnina pa je vztrajala in v njem ostala vse do konca. Takšnih je 18 udeležencev, ki so dosegli vsaj nekaj ključnih osebnih ciljev, kot so:

 • opravljanje šolskih obveznosti,
 • obiskovanje predavanj in opravljanje izpitov,
 • aktivno delo v izbirnih in produkcijskih projektih ter interesnih dejavnostih,
 • osvajanje socialnih veščin in vključenost v skupino vrstnikov,
 • pisanje prošenj in iskanje zaposlitve,
 • razvijanje smisla za sobivanje, sprejemanje drugih in strpnost do drugačnosti,
 • zbiranje informacij o možnostih izobraževanja ter preverjanje lastnih interesnih področij,
 • osvajanje ročnih spretnosti in drugih veščin, potrebnih v vsakdanjem življenju.

Način dela v programu PUM je projekten, kar pomeni, da različne vsebine in oblike dela uresničujemo v okviru izbirnih, produkcijskih in individualnih učnih projektov ter interesnih dejavnosti. Izpeljali smo naslednje projekte:

Izbirni učni projekti

 • PUM pravila (postavljanje skupinskih pravil z udeleženci),
 • Okrasimo RIC (izdelovanje dekoracije in okraskov iz različnih materialov ter v različni izvedbi za predpraznično ureditev prostorov RIC Novo mesto),
 • PUM pust (izdelovanje pustnih mask, spoznavanje pustnih šeg domačega okolja in pustovanj po svetu, "praznovanje pusta s pohodom"),
 • PUM strip 1 (iskanje idej, risanje, oblikovanje naslovnice in končne podobe stripa "Ta pumaste", razmnoževanje, spenjanje),
 • PUM strip 2 (načrtovanje, oblikovanje idej, risanje, oblikovanje naslovnice in končne podobe stripa "Na PUMuč", priprava gradiva za tisk in tiskanje),
 • PUM razstava na otvoritvi TVU (načrtovanje aktivnosti, povezanih s pripravo in postavitvijo razstave v okviru nacionalne otvoritve TVU),
 • PUM zaključna prireditev (zbiranje idej, načrtovanje kulturnega programa, priprava nastopajočih, končni scenarij prireditve, generalka in javni nastop pred občinstvom).

Produkcijski učni projekti

 • PUM novoletna voščilnica (produkcijsko delo, ko so udeleženci izdelovali novoletne voščilnice in ovojnice z namenom, da jih ponudijo izvajalski organizaciji - RIC Novo mesto za pošiljanje poslovnim partnerjem in drugim sodelujočim s projektom PUM),
 • PUM - RIC kuhinja (produkcijsko delo, ko udeleženci sestavljajo jedilnik, pripravljajo različne jedi, preverjajo recepte, postrežejo obrok, pospravijo in uredijo kuhinjo).

Udeleženci v programu so fantje in dekleta, mladi med 15. in 25. letom, iz različnih socialnih okolij, pretežno iz novomeške občine, nekaj iz drugih občin Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Med njimi so Romi, osebe s posebnimi potrebami in pripadniki drugih narodnosti, 19 pa jih je v PUM napotil Zavod RS za zaposlovanje, OS Novo mesto.

Individualni učni projekti vključujejo individualne pogovore in izdelavo osebnega načrta učnih in drugih ciljev, svetovanje, spremljanje na šolo, dogovore s profesorji, učno pomoč, pogovore s starši, svetovalnimi delavci na šolah, svetovalci za zaposlitev na ZRSZ OS Novo mesto in svetovalkami na Centru za socialno delo.

Interesne dejavnosti

 • Svet filma (ogled filmov različnih tem in žanrov, ki jih predlagajo udeleženci in mentorji ter pogovor o filmu).
 • Šport za vse (enkrat na teden izvedemo športno - rekreativno aktivnost kot npr. pohod, telesna vadba, badminton in igre z žogo).
 • Računalniško opismenjevanje (spoznavanje dela z računalnikom in računalniških programov - Word, Power Point, e-pošta, spletni brskalniki).
 • Predavanja (preventivna, potopisna, za osebnostno rast, ekološke in druge teme).
 • Ustvarjalne delavnice (oblikovanje gline, ustvarjanje izdelkov iz naravnih materialov, izdelava mavčnih ulitkov in mobil ter druge ustvarjalne vsebine).
 • Delavnice socialnih veščin (delavnice Učenje in učne tehnike, "Hočem, torej zmorem", "... torej misliš, da veš vse?", Komunikacija, Trening socialnih veščin, O morali, Uspešno iskanje zaposlitve in druge).
 • Likovne delavnice (priprava kaširanih platen, risanje slik v različni tehnikah, portreti, grafiti in drugo).
 • Kuharske delavnice (indijska, italijanska, vegetarijanska kuhinja, peka kruha, peciva in drugo).
 • Sprostilne delavnice (delavnice sproščanja, joga smeha in podobne vsebine).