Aktivnosti 2009/10

Za nami sta uspešni dve leti izvajanja programa PUM, ki se je kot projekt zaključil 31. 8. 2010. Sofinanciranje iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za šolstvo in šport je omogočilo 50 različnim udeležencem, ki so se vključili v PUM, brezplačno obiskovanje programa. V njem so se učili v različnih izbirnih in produkcijskih učnih projektih ter interesnih dejavnostih, si s pomočjo mentorjev postavljali cilje in jih uresničevali, se družili z vrstniki, odkrivali svoje talente in prednosti ter se soočali tudi s svojimi pomanjkljivostmi.

Kaj smo počeli in kako pestro je bilo v PUM-u, si lahko v sliki in besedi ogledate v PUMovi zgibanki (priložene kot pdf. dokument). V njej vam predstavljamo celoletne aktivnosti, dosežke in rezultate, ki jih povzemamo tudi za celotni dvoletni projekt.

S prijavo na javni razpis za projekt PUM si nadejamo, da bomo program PUM pridobili za naslednja tri leta, to je do konca avgusta 2013. V RIC Novo mesto nadaljujemo s PUM-om brez prekinitve, saj lahko le tako preprečimo morebitne negativne posledice, ki bi jih začasen umik programa prinesel.

Z novim šolskim letom se prične tudi novo PUM leto in za udeležence nova priložnost. Pridružite se nam v ponedeljek, 20. septembra 2010, ob 9.00 v prostorih RIC-a, na Ljubljanski cesti 28 - Bršljin v Novem mestu.

Dokumenti