Aktivnosti 2010/11

Na školjki svet sedi / Na mladih pa svet stoji

Za nami je uspešno leto programa PUM, ki je usmerjen v prepoznavanje in podporo potrebam, sposobnostim in interesom mladih, ki imajo ob svoji mladosti, nedokončanih šolah in brezposelnosti dokaj malo možnosti in priložnosti, da se izkažejo, da se vključijo v organizirane oblike delovanja in druženja.

Letošnja skupina udeležencev se je oblikovala skozi vse leto, kar pomeni, da so se mladi vključevali, nekateri pa tudi odšli med letom. V celem šolskem letu se je v PUM vključilo 29 udeležencev, aktivnih pa je bilo 20 udeležencev, ki so dosegli naslednje osebne cilje:

 • 3 udeleženci so si našli zaposlitev,
 • 4 udeleženci jo še vedno vztrajno iščejo, pišejo prošnje in se pripravljajo na razgovore za službo,
 • 2 udeleženki sta že uspešno opravili poklicno maturo, 1 udeleženec pa po opravljanju še čaka na rezultate splošne mature,
 • 1 udeleženec je uspešno opravil vse šolske obveznosti za 1. letnik srednje strokovne šole,
 • 3 se učijo, pripravljajo na izpite in opravljajo šolske obveznosti,
 • 2 sta se vključila v izobraževanje odraslih ter obiskujeta predavanja in opravljata izpite,
 • 4 ponavljajo in utrjujejo znanje, ki je potrebno pri ponovni vključitvi v redno ali izredno izobraževanje.

Za vse vključene udeležence pa potekajo naslednje aktivnosti na področju doseganja izobraževalnih ali zaposlitvenih ciljev:

 • aktivno delo v izbirnih in produkcijskih učnih projektih ter interesnih dejavnostih,
 • osvajanje socialnih veščin in vključenost v skupino vrstnikov,
 • razvijanje smisla za sobivanje, sprejemanje drugih in strpnost do drugačnosti,
 • zbiranje informacij o možnostih izobraževanja ter preverjanje lastnih interesnih področij,
 • osvajanje ročnih spretnosti in drugih veščin, potrebnih v vsakdanjem življenju.

Način dela v programu PUM je projekten, kar pomeni, da različne vsebine in oblike dela uresničujemo v okviru izbirnih, produkcijskih in individualnih učnih projektov ter interesnih dejavnosti. Izpeljali smo naslednje projekte:

Izbirni učni projekti

 1. PUM maske (oblikovanje in izdelovanje unikatnih, kvalitetnih mask v zahtevnejših tehnikah iz različnih materialov pod mentorstvom zunanjih sodelavcev).
 2. Na školjki svet sedi (foto projekt, v katerem smo od začetne skupne ideje osvajali znanje, kako posneti dobro fotografijo, na terenu iskali motive na temo projekta, se poučili, kako fotografije obdelati z računalniškim programom, jih pripravili za razstavo ter predstavili projekt na zaključni prireditvi).

Produkcijski učni projekti

 1. PUM voščilnice (produkcijsko delo, ko so udeleženci izdelovali novoletne, velikonočne in druge voščilnice z namenom, da jih ponudijo izvajalski organizaciji - RIC Novo mesto za pošiljanje poslovnim partnerjem in drugim sodelujočim s projektom PUM).
 2. Rokodelska tržnica (produkcijsko delo, ko so udeleženci iz različnih materialov in z različnimi postopki izdelovali uporabne izdelke, nato pa jih predstavili in ponudili obiskovalcem v središču Novega mesta enkrat mesečno na Rokodelski tržnici).

Udeleženci v programu so fantje in dekleta, stari 15 do 25 let, iz različnih socialnih okolij, pretežno iz novomeške občine, nekaj iz drugih občin Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Med njimi so tudi osebe s posebnimi potrebami in pripadniki drugih narodnosti, 16 pa jih je v PUM napotil Zavod RS za zaposlovanje.

Individualni učni projekti

vključujejo individualne pogovore in izdelavo osebnega načrta učnih in drugih ciljev, svetovanje, učenje ob podpori zunanjih sodelavk, študentk, spremljanje na šolo, dogovore s profesorji, učno pomoč, pogovore s starši, svetovalnimi delavci na šolah, svetovalci za zaposlitev na ZRSZ OS Novo mesto in svetovalkami na Centru za socialno delo.

Interesne dejavnosti

 • delavnice socialnih veščin in komunikacije,
 • ustvarjalne delavnice (glina, nakit, mozaik, pletenje iz vrbovih vej, usnjeni izdelki),
 • likovne delavnice (risanje, slikanje na platno in svilo),
 • delavnice sproščanja (joga, zvočne kopeli …),
 • kuharske delavnice (tematske, kuhanje, peka),
 • preventivne delavnice o zasvojenostih,
 • računalniško opismenjevanje in učenje,
 • glasbene delavnice (igranje na instrumente, petje),
 • športne aktivnosti (sprehodi, igre z žogo…),
 • kultura in zabava (razstave, družabne igre, filmi).

Izpeljali smo tudi nekaj enkratnih akcij:

 • sodelovanje v projektu Pustne povorke v organizaciji Društva za kulturno osveščanje, Zavoda za turizem Novo mesto in RIC Novo mesto – programa PUM,
 • sodelovanje v projektu Partnerstva – Stari starši in vnuki, ko so udeleženci in mentorica programa PUM učili računalništvo starejše odrasle,
 • udeležba na Med-pumovskem turnirju 2011 v PUM Celje in zmaga za prehodni pokal,
 • sodelovanje na PUMstivalu v organizaciji ljubljanskega PUM-a,
 • izvedba zaključne prireditve TVU 2011 PUM,
 • strokovna ekskurzija z družabnim izletom na Bled za udeležence in mentorje PUM.