Aktivnosti 2011/12

 V šolskem letu 2011/12 smo se posvečali naslednjim:

Izpeljali smo dva izbirna učna projekta:

PUM VIDEO (uspešen projekt, ki se je pričel razvijati vzporedno s fotografskim projektom. Skupno jima je to, da sta oba povezana s tematiko zgodovine, natančneje z zgodovino Novega mesta. Pot nas je peljala od zbiranja idej, načrtovanja dela, do iskanja gradiva na spletu, obiska knjižnice, TIC-a Novo mesto, ogledali smo si tudi razstavo v Dolenjskem muzeju z naslovom Novo mesto 1848-1918. Ves material smo povezali v 6-minutni video z naslovom PUM EU Treasure Hunt. smo predstavili meseca junija na Dunaju, in sicer v sklopu projekta Grundtvig UP – EU Treasure Hunt. Udeleženci omenjenega projekta iz ostalih evropskih držav so bili nad videom navdušeni.

PUM FOTO RAZSTAVA Staro Novo mesto (fotografski projekt, v katerem smo od začetne skupne ideje osvajali znanje o fotografiji, pod mentorstvom fotografa Dušana J. Smodeja smo se učili, kako posneti dobro fotografijo, na terenu iskali motive, ki prikazujejo znamenitosti Novega mesta, se poučili, kako fotografije računalniško oblikovati, jih pripravili za razstavo … Projekt smo širši javnosti predstavili na zaključni PUM prireditvi.

Skozi celo leto smo izvajali tudi produkcijske učne projekte:

PUM maske (produkcijsko delo, ko so udeleženci izdelovali maske z različnimi motivi. Spoznavali so postopek dela, od načrtovanja, risanja skice, do oblikovanja z različnimi materiali. Maske so barvali, sprejali, dekorirali … Uporabili so na pustni povorki, ki je potekala na ulicah Novega mesta, maske pa so postavili na ogled v vitrino zavoda RIC Novo mesto, kjer so si jih lahko ogledali naključni obiskovalci ter udeleženci programov.

PUM bazarji (produkcijsko delo, ko so udeleženci iz različnih materialov in z različnimi postopki izdelovali uporabne izdelke, nato pa jih predstavili in ponudili obiskovalcem v središču Novega mesta enkrat mesečno na Rokodelski tržnici).

Individualni učni projekti:

Individualni učni projekti so odvisni od individualnih potreb posameznega udeleženca. Naši udeleženci imajo podporo mentorjev ter zunanjih sodelavcev, ki vključuje:

 • individualne razgovore in svetovanje,
 • izdelavo osebnega načrta učnih in drugih ciljev,
 • učno pomoč (šolski predmeti, vozniški izpit …),
 • spremljanje na šolo, dogovore s profesorji,
 • priprave na zaposlitev (pisanje vlog za delo, življenjepisa, iskanje dela preko spleta …),
 • pogovore s starši, svetovalnimi delavci na šolah, svetovalci za zaposlitev na ZRSZ OS Novo mesto in svetovalkami na Centru za socialno delo,
 • pomoč pri reševanju osebnih stisk (bolezen, zasvojenost, finančne in bivanjske težave ..) ipd.

Interesne dejavnosti:

USTVARJALNE DELAVNICE (oblikovanje gline, ustvarjanje izdelkov iz fimo mase, filca, slikanje na platno, risanje s svinčnikom, grafitiranje s spreji …)

KUHANJE (delavnice kuhanja in pečenja, spoznavanje tradicionalnih slovenskih jedi in jedi drugih narodov, zdravih jedi, priprava jedi za pogostitve …)

SOCIALNE VEŠČINE (delavnice z različno vsebino osvajanja socialnih veščin in sposobnosti komunikacije)

SPROŠČANJE (delavnice joge, meditacije, zvoka)

KULTURA (ogledi razstav in kulturnih prireditev, obisk muzeja, galerije …)

ZABAVA (družabne igre, kvizi, filmi …)

FOTOGRAFIRANJE (delavnice pod mentorstvom fotografa)

GLASBA(delavnice igranja na tolkala in kitaro)

SODELOVANJE V PROJEKTU GRUNDTVIG UP - EU TREASURE HUNT (obisk petih evropskih držav, ki so poleg Slovenije vključene v projekt - v letošnjem šolskem letu smo bili na Cipru in v Avstriji)

RAČUNALNIŠKO OPISMENEVANJE (pisanje prošenj, priprave projekcij za predstavitve, e-pošta, internet, facebook …)

Izpeljali smo tudi nekaj enkratnih akcij:

 • sodelovanje v projektu Pustne povorke,
 • udeležba na Medpumovskem turnirju 2012 v PUM-u Celje,
 • sodelovanje na PUMstivalu v organizaciji ljubljanskega PUM-a,
 • izvedba zaključne prireditve PUM-a v okviru TVU 2012,
 • postavitev slikarske razstave udeleženca programa Tadeja Rozmana.

Aktivnosti smo predstavili v videu PUM Novo mesto_2012.

Galerija