Aktivnosti 2013/14

V letošnjem letu smo v programu izvedli 4 učne projekte in 12 interesnih dejavnosti:

Učni projekti

PUM maske – izbirno projektno delo; skupaj z zunanjim izvajalcem smo izdelovali pustne maske. Udeleženci so spoznavali in uporabljali določene materiale in s posebnimi tehnikami izdelovali in oblikovali pustne maske. Izdelke in potek smo fotografirali in posneli, nato pa izdelali kratek predstavitveni film. V sklopu 2. regijskega Festivala zaTE smo pripravili fotografsko razstavo z motivi izdelanih pustnih mask ter na razstavi obiskovalcem predstavili kratek film. Maske smo razstavili v trgovskem centu Qlandia Novo mesto ter jih uporabili na pustnem karnevalu Rudolfovo vstajenje, ki je potekal na Glavnem trgu v Novem mestu. O dogodkih smo obvestili medije, aktivnosti pa objavili na spletni strani zavoda RIC Novo mesto in PUM Facebooku. Projekt je potekal dva meseca. 

Praznični PUM bazar – produkcijsko projektno delo; v projektu smo izdelovali različnih dekorativnih in uporabnih izdelke. Udeleženci so spoznavali različne materiale in uporabljali mnoge tehnike; slikali so na platno in svilo, oblikovali izdelke iz gline, fimo mase, dekorirali s servietno tehniko, izdelovali voščilnice, nakit, praznično dekoracijo ipd. Nastale izdelke so razstavili v avli zavoda in aktivnosti predstavili obiskovalcem v okviru 2. regijskega festivala zaTE. Projekt je potekal 2 meseca. 

PUM peče – produkcijsko projektno delo; v projektu smo izvajali tematsko peko raznovrstnega peciva. Udeleženci so spoznavali različna živila in postopke priprave ter peke, iskali ter preizkušali recepte. Naučili smo se tudi pripraviti pogostitev za večje število obiskovalcev. Projekt smo izvajali enkrat mesečno vseh 6 mesecev in ga predstavljali udeležencem zavodovega projekta RIC PLAC ter drugim obiskovalcem. 

Promocijska PUM brošura – izbirno projektno delo; v projektu smo fotografirali, izbirali fotografije, zapisovali besedila, popisovali izvedene aktivnosti, pripravili predstavitev programa PUM, nato pa zbrani material razvrstili, oblikovali in natisnili. Projekt je potekal 2 meseca. Rezultat je promocijska zgibanka programa PUM Novo mesto, ki smo jo razdelili udeležencem, uporabljali pa jo bomo tudi za animacijo in promocijo programa v naslednji izvedbi. Prelistajte jo tukaj ...

Interesne dejavnosti

 1. RIC PLAC – zbiranje in izmenjava različnih uporabnih stvari in predmetov,
 2. PUM Facebook – urejanje profila z aktualnimi dogodki in fotografijami,
 3. ustvarjalne delavnice – ustvarjanje izdelkov iz različnih materialov,
 4. športne aktivnosti – gibanje in hoja na prostem, igre z žogo, tenis, badminton,
 5. vrt – spoznavanje, urejanje in sajenje različnih vrtnin za potrebe programa,
 6. kultura – ogledi filmov, obiski kulturnih prireditev, razstav ipd.,
 7. zabava – praznovanja rojstnih dni in drugih pomembnih dogodkov udeležencev,
 8. kuharske delavnice – priprava obrokov, pogostitev, spoznavanje zdrave prehrane,
 9. delavnice IKT – računalniško opismenjevanje in usvajanje uporabe interneta,
 10. socialne veščine – komunikacija, samopodoba, nastopanje, odvisnosti in odnosi,
 11. miselne in družabne igre – razvoj in spodbujanje sodelovanja z drugimi in učenja,
 12. fotografiranje in snemanje – dokumentiranje različnih dejavnosti v programu z digitalno tehnologijo.

Enkratne akcije – v letošnjem letu smo se vključili v nekatere enkratne akcije

Simbioza – sodelovali smo v prostovoljskem projektu Simbioza, kjer smo starejšim pomagali usvajati računalniške vsebine.

Center medgeneracijskega učenja (CMU) – v projektu sta aktivno sodelovali dve udeleženki programa PUM, ki sta malčke iz novomeških vrtcev poučevali osnove tenisa.

TVU 2014 in Parada učenja – v sklopu TVU-ja 2014 in Parade učenja smo pripravili slikarsko razstavo, promocijo programa s pohodom, ustvarjalno, kuharsko delavnico in delavnico socialnih veščin.

2. regiski Festival zaTE – v sklopu festivala učenja smo v sodelovanju z udeleženci programa Začetna integracija priseljencev pripravili pogostitev in otvorili fotografsko razstavo z motivi pustnih mask.

Strokovna ekskurzija v Zagreb – skupina udeležencev se je skupaj z mentoricami v mesecu aprilu odpravila v Zagreb, kjer smo si ogledali park Maksimir, živalski vrt, tehnični muzej in se sprehodili po Trgu bana Jelačića.

Individualni projekti – učenje in aktivnosti za doseganje osebnih ciljev: udeleženci so uresničevali individualne cilje, zapisane v osebnih izobraževalnih načrtih. Udeleženci so opravljali šolske obveznosti – posvetili so se opravljanju izpitov za posamezne predmete, pa tudi zaključnim in maturitetnim izpitom, da bi zaključili srednješolsko izobraževanje, pri tem pa koristili učno pomoč mentorjev programa PUM, pomoč Svetovalnega središča Novo mesto ter pomoč, ki so jo imeli na voljo v središču za samostojno učenje. Pisali so tudi vloge za zaposlitev, se pripravljali na razgovore z delodajalci ipd. Nekateri so imeli cilj opraviti prvo pomoč kot pogoj za opravljanje vozniškega izpita, teste iz CPP-ja in vozniški izpit. Skupno je bilo v program vključenih 27 udeležencev. Od tega je bilo 20 (74 %) uspešnih, 5 (19 %) delno uspešnih, 2 (7 %) pa sta bila v programu neuspešna.

Galerija