UŽU - Razgibajmo življenje z učenjem

Program je namenjen starejšim odraslim, praviloma upokojenim in neaktivnim na trgu dela, ki so željni novih znanj in priložnosti za druženje ter izmenjavo najrazličnejših izkušenj.

Udeleženci prek aktivnih oblik (socialnega) učenja v programu pridobivajo splošno temeljno znanje in socialne spretnosti, učne veščine, uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter razvijajo aktivno državljanstvo. Vse to uresničujejo s ciljem za kakovostno in aktivno življenje ter za vzpostavljanje in vzdrževanje nujno potrebnih socialnih mrež v življenjskem okolju. V programu odrasli odkrivajo možnosti za razvoj in udejanjanje osebnih interesov in talentov za bogatitev lastnega ter življenja skupnosti.

V programu so predvidene izkustvene in praktične delavnice ter krajša predavanja. Učne projekte in vsebine srečanj prilagodimo interesom in potrebam udeležencev, hkrati pa jih uskladimo z možnostmi izvajalcev.

Program traja 120 ur in je za udeležence brezplačen, ker ga finančno podpira MO Novo mesto. V program bo vključenih 12 do največ 15 oseb.

Informacije:

Zvonka Potočar
05 907 57 09, 031 305 522
zvonka.potocar@ric-nm.si

Galerija