1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Digit RoŽe

V projekt Digitalna vključenost romskih deklet in žensk (Digit RoŽe) vključujemo romska dekleta in ženske. Delavnice, ki bodo izvedene v okviru projekta, se bodo osredotočale na učenje osnovnih digitalnih veščin, kot so uporaba računalnika, brskanje po spletu, uporaba elektronske pošte, delo z urejevalniki besedil, varnost, spletni bonton in osnovno programiranje. S tem bomo krepili zavest o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepili zaupanje v digitalne tehnologije. Za animacijo udeleženk bomo uporabili tudi osebni pristop in jih v sklopu Dnevov svetovanja za znanje obiskali na domu.

Če ste zainteresirani za obisk, nas pokličite in pridemo tudi k vam.

Prireditev je brezplačna.

Lokacija dogodka:

Romska naselja

Čas dogodka:

sreda, 20. september 2023, od 10.00 do 14.00

Izvajalka dogodka:

Tadeja Arkar

Informacije:

Brigita Herženjak
031 592 448
brigita.herzenjak@ric-nm.si

Katarina Rožman
07 393 45 65
katarina.rozman@ric-nm.si

Financerji

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media