Komisija za kakovost

Komisija za kakovost je bila ustanovljena leta 2005 in od takrat dalje deluje v različni sestavi. 

Komisija je imenovana tudi v skladu s 16. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI - 1; UL RS 79/2006) in opravlja naloge, ki jih določa 20. člen Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (UL RS št. 8/2008). Na predlog direktorja zavoda je bila zadnja komisija imenovana s strani Sveta RIC-a Novo mesto za obdobje od 27. 2. 2020 do 26. 2. 2024.

Člani komisije so:

  1. Gregor Sepaher, vodja komisije
  2. Katja Volf, članica komisije
  3. Brigita Herženjak, članica komisije
  4. Tina Strnad, članica komisije
  5. Katarina Rožman, članica komisije
  6. Andreja Petrovič, članica komisije - zunanja sodelavka
  7. Darja Brezovar, članica komisije - predstavnik delodajacev in
  8. Frane Umek, član komisije - predstavnik udeležencev.
Naloge komisije za kakovost

Naloge komisije so:
- spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v skladu z vizijo, poslanstvom in vrednotami zavoda,
- načrtuje ukrepe za izboljšanje kakovosti ter rešuje vprašanja o kakovosti dela v organizaciji,
- preverja izvajanje že zastavljenih akcij in doseganje standardov, ki jih zagotavljamo udeležencem,
- določa katera področja dela se bodo presojala in kako in
- pripravlja vprašalnike, analizira rezultate in jih predstavlja strokovni in splošni javnosti.

Poročila komisije za kakovost

Komisija za kakovost enkrat letno pripravi poročilo o kakovosti, ki ga predstavi na programskem učiteljskem in andragoškem zboru ter o njem obvešča tudi Svet zavoda. Hkrati ga posreduje Centru za poklicno izobraževanje, s katerim sodeluje pri spremljanju državnih kazalnikov kakovosti, ki jih je na 101. seji, dne 15. 10. 2007 sprejel Svet RS za PSI (Zakon o PSI, 15.-17. člen, Ur. l. RS št. 79/06; Pravilnik o upravljanju s podatki o kakovosti šol, Ur. l. RS št. 112/07).

Dokumenti: 

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media