Študijski krožki

Študijske krožke v RIC-u izvajamo že skoraj dvajset let in so nepogrešljivi del naše ponudbe. V njih poteka učenje v majhnih skupinah od 5 do 15 ljudi, člani se učijo predvsem drug od drugega, občasno pa jim pri učenju pomagajo strokovnjaki z ustreznimi znanji. Krožke vodijo usposobljeni mentorji v sodelovanju z animatorjem, ki je tudi član krožka, ali pa se člani samostojno organizirajo in jim mentor pri tem le pomaga z nasveti.
 
Študijski krožki si ob začetku svojega delovanja zastavijo dva cilja – izobraževalnega in akcijskega. Z izobraževalnim ciljem si člani določijo, kaj se želijo naučiti, z akcijskim pa določijo, kako bodo njihovo novo pridobljeno znanje in spretnosti pokazali v lokalnem okolju in na ta način učili, pomagali ali spodbudili k učenju tudi druge ljudi.
 
Študijske krožke v RIC-u organiziramo tako, da ponudimo in predlagamo vsebino krožka skupini posameznikov, ki jih utegne zanimati ali pa zainteresirani sami predlagajo, kaj se želijo učiti. V tem primeru na RIC-u zagotovimo prostor za srečanja in pomagamo pri organizaciji krožka ter izvedbi akcijskega cilja. Zaradi odprtosti, prilagodljivosti in konkretnosti izobraževalnih vsebin učenje v študijskih krožkih so le ti primerni vse. 
Krožki so predvsem priložnost za učenje v skupini, kjer se združuje prijetno s koristnim.
 
Udeležba je brezplačna, saj krožke sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in MO Novo mesto.
 

V letu 2023 bodo delovali študijski krožki:

Informacije

Gregor Sepaher
07 393 45 45, 051 670 968
gregor.sepaher@ric-nm.si

Tadeja Arkar
07 393 45 55, 040 655 587
tadeja.arkar@ric-nm.si

Katja Volf
05 907 57 13, 040 439 745
katja.volf@ric-nm.si

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media