Družini prijazno podjetje

Certifikat Družini prijazno podjetje je družbeno odgovoren princip sodelovanja z zaposlenimi in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji. RIC Novo mesto je postopek za pridobitev certifikata pričel leta 2015. 

"Certifikat Družini prijazno podjetje pomeni za RIC Novo mesto spodbudo za ustvarjanje okolja in pogojev za delo, v katerih bomo zaposleni uspešno združevali poklicne cilje in naloge z osebnim življenjem. Pomeni spodbudo za odprt, zrel dialog, iskanje možnosti in kompromisov za večje zadovoljstvo vseh v kolektivu, kar bodo gotovo prepoznali tudi naši udeleženci in partnerji.«

Skozi svetovalno-revizorski postopek je leta 2015 RIC Novo mesto izbral 11 ukrepov in si pridobil Osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«. Leta 2019 pa je na osnovi mnenja revizorskega sveta prejel sklep o podelitvi polnega certifikata.  

RIC Novo mesto se znotraj polnega certifikata Družini prijazno podjetje prizadeva, da uspešno izvaja 15 ukrepov:

1. Fleksibilni delovni čas
2. Otroški časovni bonus
3. Načrtovanje letnega dopusta
4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
5. Izboljševanje/inovacije v delovnih procesih
6. Uvedba »tihe ure« med delovnim časom
7. Komuniciranje z zaposlenimi
8. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
9. Anketa Družini prijazno podjetje
10. Druženje med zaposlenimi
11. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja
12. Vključitev tematike usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja v letne razgovore
13. Obdaritve otrok zaposlenih
14. Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih
15. Otroci v organizaciji


Zaposleni lahko predlagajo spremembe, izboljšave in po različnih poteh prispevajo svoje ideje in pobude, povezane z določenimi ukrepi. Aktivno sodelujejo v postopkih realizacije posameznih ukrepov, kar je tudi namen certifikata Družni prijazno podjetje. Izboljšujejo splošno klimo, odnos do delovnega okolja in sodelavcev ter dosegajo večjo kvaliteto svojega poklicnega in zasebnega življenja. Sodelujejo v evalvacijah in drugih postopkih pridobivanja povratnih informacij o uvajanju oz. implementaciji posameznih ukrepov.


Informacije

Agnieszka Natalia MRAVINEC

05 907 57 11
agnieszka.natalia.mravinec@ric-nm.si

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media