Zaposlitev


  • K sodelovanju vabimo nove zunanje sodelavce:

Razpis za učitelje in druge strokovne sodelavce 2023-2024
K občasnemu sodelovanju vabimo učitelje in druge strokovne sodelavce za poučevanje splošnoizobraževalnih vsebin v okviru programa Osnovna šola za odrasle, srednješolskih programih, projektih Študijski krožki, Večgeneracijski center Skupaj, Univerza za starejše, Začetna integracija priseljencev, za pripravo strokovnih mnenj v postopkih ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja in izvedbo ostalih javnoveljavnih programov ter splošnih neformalnih izobraževanj.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media