Zaposlitev

K sodelovanju vabimo nove zunanje sodelavce:

  • Razpis za učitelje in druge strokovne sodelavce
    K občasnemu sodelovanju vabimo učitelje in druge strokovne sodelavce za poučevanje splošno-izobraževalnih vsebin v okviru projektov Osnovna šola za odrasle, Srednješolskih programi, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, Študijski krožki, Borza znanja, Projektno učenje za mlajše odrasle, Večgeneracijski center Skupaj, Univerza za starejše, za pripravo strokovnih mnenj v postopkih ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja in izvedbo ostalih splošno neformalnih izobraževanj.
 
  • Predmet javnega povabila
    Razvojno izobraževalni center Novo mesto (v nadaljevanju RIC), kot partner projekta »VšečKAM in GREM - Karierni center za mlade« razpisuje javno povabilo in vabi zainteresirane kandidate, da se prijavijo v bazo ponudnikov za izvajanje strokovnih storitev na področju karierne orientacije in podjetnosti za šolajočo se mladino, starše in strokovne delavce na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) do avgusta 2022.

© 2021

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media