Politika kakovosti

Poslanstvo

Z vseživljenjskim učenjem, izobraževanjem in svetovanjem razvijamo kulturo učenja za boljšo kakovost življenja. Zaposleni in sodelavci RIC-a zagotavljamo kakovostne pogoje za aktivni osebni in profesionalni razvoj, pri tem pa odraslim svetujemo in jim pomagamo. Prizadevamo si, da naša ponudba kar najbolj upošteva potrebe posameznika in regije, hkrati pa je usmerjena v potrebe prihodnosti. Prijavljamo projekte in se vključujemo v partnerstva v lokalnem, na nacionalnem in mednarodnem okolju, da bi v regiji zagotovili čim večjo dostopnost do različnih brezplačnih programov vseživljenjskega učenja. Znanje razumemo kot moč, ki vpliva na kakovost življenja vseh generacij.

Vizija

Ostati eden vodilnih nacionalnih centrov vseživljenjskega učenja in zaupanja vredno središče za usposabljanje ranljivih skupin.

Vrednote

STROKOVNOST

Strokovnost razumemo kot dobro poznavanje vsebinskih in zakonodajnih področij dela. Ves čas skrbimo za strokovno spopolnjevanje zaposlenih in izboljševanje poslovnih procesov. Dobro poznamo potrebe različnih ciljnih skupin in okolja, jih upoštevamo pri razvoju izobraževalnih in svetovalnih aktivnosti. Vsi zaposleni in naši zunanji sodelavci v vseh fazah dela težimo h kvalitetni izvedbi. Bogate strokovne izkušnje s pridom uporabljamo pri razvoju in izvajanju izobraževalnih programov, pri čemer uporabljamo sodobne oblike in metode dela. Prizadevamo si, da udeleženci naših programov pridobijo uporabno in strokovno znanje.

PRIJAZNOST

Prijaznost razumemo kot profesionalen odnos do udeležencev, partnerjev in sodelavcev. Izražamo ga z medsebojnim spoštovanjem in ustvarjanjem pozitivnega delovnega okolja. V naši sredini ste prijazno sprejeti in z veseljem vam pomagamo na poti znanja.

ODGOVORNOST

Odgovornost razumemo kot odgovoren odnos do sebe in drugih, izpolnjevanje dogovorov in spoštovanje rokov. V RIC-u Novo mesto vsakdo upošteva zakonodajo in stroko. Prevzemamo osebno odgovornost za kakovost opravljenega dela. Sprejemamo upravičeno kritiko in morebitne napake odgovorno popravimo. Odgovorno se obnašamo do narave in hkrati tudi družbeno odgovorno delujemo. Skrbimo, da je naše poslovanje urejeno in transparentno.

USTVARJALNOST

Ustvarjalnost pri nas pomeni iz nemogočega delati mogoče, iz majhnega delati veliko … Razumemo jo kot sodelovanje zaposlenih, udeležencev in partnerjev pri kreiranju novih idej in izvajanju programov. Smo odprti za nove izkušnje, nove možnosti, dopuščamo raznolikost in sprejemamo nove ideje. Kreativno razmišljanje nas vodi k izboljševanju posameznikovega dela tako v razvoju programske ponudbe kot v poslovanju zavoda.

ZANESLJIVOST

Naši sodelavci, udeleženci in partnerji se na nas lahko zanesejo, kar pomeni, da smo natančni, dosledni in izpolnjujemo obljube in dogovore. Zagotavljamo zanesljivost informacij in organizacije programov. Udeležencem pomagamo na njihovi izobraževalni poti. Z zaupnimi podatki ravnamo v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

KAKOVOST

Nenehna skrb za kakovost je odgovornost vseh zaposlenih in partnerjev. Odraža se kot nenehna osebna in profesionalna rast posameznika in celotne organizacije.Vsak RIC-evec profesionalno skrbi za vseživljenjsko učenje, izobraževanje in svetovanje ter razvijanje kulture učenja za boljšo kakovost življenja vsakega udeleženca.

Strateške usmeritve

  • Strokovna, razvojna in projektna odličnost
  • Odličnost poslovanja
  • Zadovoljstvo vseh vključenih
  • Družbena odgovornost in trajnostna naravnanost

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media