Osnovna šola za odrasle

Uspešno končana osnovna šola je prva odskočna deska za poklicno kariero odraslega. Je priložnost, da dokončate že začeto, poiščete nove priložnosti in začrtate svojo poklicno pot. Osnovna šola za odrasle je dobro izhodišče tudi za nadaljevanje šolanja.

Strokovni delavci RIC-a in svetovalci bomo prisluhnili vašim potrebam ter skupaj z vami pripravili osebni izobraževalni načrt za dokončanje šole.

Program Osnovna šola za odrasle je javnoveljaven in poteka po predmetniku osnovne šole za odrasle. Program je zastavljen tako, da lahko razred zaključite v šestih mesecih in imate možnost v enem šolskem letu uspešno opraviti dva razreda. Daje izobrazbo enakovredno redni osnovni šoli. S končano osnovno šolo si boste lažje poiskali delo in si hkrati odprli vrata za nadaljnje izobraževanje. Spričevalo o končani osnovni šoli omogoča vpis v vse programe poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja.

Prednosti izobraževanja pri nas:

  • ob vpisu opravimo uvodni pogovor in morebitno priznavanje predhodno pridobljenega znanja,
  • skupaj z vami izdelamo osebni izobraževalni načrt,
  • ves čas izobraževanja vam omogočamo svetovanje,
  • po končani osnovni šoli za odrasle vam pomagamo pri iskanju zaposlitve ali vpisu v nadaljnje šolanje,
  • po dogovoru vam omogočimo tudi uporabo e-učilnice, v kateri so vam na voljo različna gradiva …,
  • predmetnik in učni načrti osnovne šole za odrasle sledijo ciljem rednega osnovnošolskega izobraževanja, vendar omogočajo izvajanje različnih načinov in oblik dela, ki se najbolj prilagajajo posameznikovim potrebam in možnostim.

STROŠKI IZOBRAŽEVANJA

Za udeležence je program brezplačen, ker ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in MO Novo mesto.

Če ste brezposelni in ste prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, vam svetujemo, da se o možnosti vključitve v program Osnovna šola za odrasle pogovorite s svojo svetovalko. Če vas v šolo napoti svetovalka ZRSZ, boste za vestno obiskovanje pouka nagrajeni še z dodatkom za aktivnost in povrnjenimi potnimi stroški za vsak dan udeležbe pri pouku.

POMEMBNO JE VEDETI

Zakon o izobraževanju odraslih določa, da se udeleženec lahko največ dvakrat brezplačno vpiše v program osnovne šole za odrasle (ZIO-1).

S podpisom pogodbe o vključitvi v program osnovna šola za odrasle se udeleženci obvežete, da boste izvajali osebni izobraževalni načrt, spoštovali hišni red zavoda, Pravila šolskega reda osnovne šole za odrasle in Izpitni red.

Strokovni delavci RIC-a vam bomo pri izpolnjevanju obveznosti svetovali in spremljali vaše napredovanje. Če več kot 6 mesecev iz neopravičenih razlogov ne boste izpolnjevali svojih obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu ali ne boste upoštevali pravil izvajalca, vas bo RIC iz programa izključil.

VPIS V PROGRAM

V osnovno šolo za odrasle vpisujemo dvakrat letno, in sicer enkrat v spomladanskem in enkrat v jesenskem roku. Razpis za vpis objavljamo na spletni strani najmanj 1 mesec pred začetkom izvajanja izobraževalnega dela.

Razpis za vpis v SPOMLADANSKI SEMESTER v šolskem letu 2021/22 je objavljen tukaj.

Udeležencem se lahko priznajo vse predhodno opravljene obveznosti iz izobraževanja, ki so razvidne iz predloženih dokazil. Udeležencu se na začetku o tem izda ustrezen sklep. 

Uradni vpisni rok v jesenski semester v šolskem letu 2021/2022 je med 23. 8. in 24. 9. 2021, v spomladanski semester pa med 3. 1. in 28. 1. 2022.

Če bi se radi vključili v program, pa ste zamudili uradni vpisni rok, vam do naslednjega vpisnega roka omogočamo pripravo na vpis v program osnovna šola za odrasle v obliki vodenega samostojnega učenja.

ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Izobraževano delo je v jesenskem semestru organizirano od konca septembra do februarja in v letnem semestru predvidoma od februarja do avgusta.

Program izvajamo v tečajni obliki za posamezne skupine udeležencev, s kombinacijo individualnega in skupinskega dela. Če ste zaposleni, in se ne morete udeleževati organiziranega izobraževalnega dela, za vas organiziramo vodeno samostojno učenje s konzultacijami. Po dogovoru lahko tudi individualno.

Urniki so pripravljeni za celoten semester. 

URADNE URE IN KONZULTACIJE

Strokovni delavci so za informacije, svetovanje in konzultacije na razpolago vsak dan po urniku, ki je objavljen med tekočimi informacijami.

Učitelji so po predhodnem dogovoru udeležencem za konzultacije na razpolago po končanem pouku.

Urnik konzultacij za predmete, ki niso na urniku, je objavljen na oglasni deski v prostorih zavoda. 

IZPITNI ROKI

Izpitni red z datumi rednih izpitnih rokov je objavljen na spletni strani.

Udeleženci lahko z vlogo zaprosijo tudi za izredne izpitne roke.

OBLIKE PODPORE IN POMOČI

Udeleženci imajo možnost uporabe učne pomoči pod mentorskim vodstvom. Učna pomoč poteka individualno ali skupinsko glede na potrebe. Učno pomoč izvajamo v sodelovanju s Središčem za samostojno učenje in programoma javnega dela Učna pomoč ter Pomoč Romom pri socializaciji.

Udeležencem programa omogočamo svetovalno podporo svetovalk ISIO in svetovalk za zaposlene.

UiChSMmG_98

Informacije

Tadeja Arkar
07 393 45 55, 041 686 721
tadeja.arkar@ric-nm.si

Stanka Papež
05 907 57 14, 041 996 478
stanka.papez@ric-nm.si

Dokumenti

RIC NM_Pravila šolskega reda osnovne šole za odrasle
Minimalni standardi znanja v osnovni šoli
Publikacija Osnovna šola za odrasle 2021/2022
Izpitni roki 2021/2022
Zgibanka Osnovna šola za odrasle 2020/2021

Financerji

© 2021

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media