1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

S sodelovanjem gradimo mostove znanja


Na strokovnem online posvetu, ki je potekal v petek, 13. novembra 2020, smo strokovni sodelavci projektov Socialna aktivacija za romske ženske in Večnamenski romski center na podlagi dosedanjih izkušenj in potreb po povezovanju, izmenjali znanje, izzive in dobre prakse pri delu z romskimi udeleženci. Osredotočili smo se na krepitev njihove socialne vključenosti v širše družbeno okolje, povečanje motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za reševanje zanje značilnih specifičnih življenjskih in socialnih situacij, ki jih postavljajo v odvisen položaj in jim omejujejo možnosti vključevanja in integracije v širše socialno okolje. Sodelovali smo vodje projektov, koordinatorji socialne aktivacije, partnerji, direktorji zavodov, strokovni sodelavci, romski aktivatorji, predstavniki financerjev, predstavniki Centra za socialno delo in drugi strokovni delavci iz 8 organizacij po Sloveniji. Skupaj na je bilo 25, dogodek pa sta vodili Katja Volf, vodja programov socialne aktivacije za ženske v Novem mestu in Brigita Herženjak, vodja projekta Večnamenski romski center Novo mesto.

Povzetek strokovnega posveta S sodelovanjem gradimo mostove znanja

KOLEDAR DOGODKOV

KONTAKTNA OSEBA ZA DOGODEK:
Katja Volf
t: 040 439 745
e: katja.volf@ric-nm.si

 

Financerji

© 2020

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media