Namen, cilji in promocija projekta

Cilji in namen projekta

Glavni cilj projekta je ponuditi dostop do naravoslovnih znanosti tistim, ki tradicionalno niso imeli dostopa do akademskih znanj.

To bomo dosegli s ponudbo visoko kvalitetnih izobraževanj, z razvojem metodologije in dialoškega učnega modela ter z implementacijo uspešne in učinkovite izobraževalne akcije. Udeleženci bodo tako lahko aktivno sodelovali pri branju in razpravljanju znanstvenih dokumentov, lahko bodo postavljali vprašanja ter izmenjavali mnenja. 

Promocija projekta

Tekom izvajanja projekta ScienceLit - Science literacy for all! bomo pozornosti namenjali ozaveščanju širše javnosti skozi promocijo projekta. Promocija projekta bo potekala na spletni strani projekta, spremljate pa nas lahko tudi na Facebook strani.

Prav tako bomo rezultate projekta razposlali na več prejemnikov v okviru našega newslettra.

 

Financerji

© 2022

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media