Projekt Softskills se zaključuje (Okrepimo in nadgradimo mehke veščine z odprtimi značkami)

Razvojno izobraževalni center zaključuje dvoletni mednarodni SoftSkills4EU (Promote your Soft Skills with Open Badges) financiran s strani EU znotraj programa Erasmus plus KA2 strateška partnerstva. V okviru projekta smo razvili Platformo za vrednotenje in nadgradnjo mehkih veščin, ki je dostopna tukaj.

Osrednji cilji, katerim smo sledili skozi celotni potek projekta so bili:

 • opredeliti ključne mehke veščine, potrebne v Evropi,
 • razviti nova e-orodja za ocenjevanje in učenje z uporabo koncepta „digitalnih značk“,
 • razviti strategijo za vrednotenje, ki jo bodo lahko uporabljali tudi delodajalci, svetovalci in druge ustrezne zainteresirane strani.

Ideja za projekt se je pojavila, ko so se svetovalci, ki delajo v naši organizaciji soočili z izzivom, kako iskalcem zaposlitve in zaposlenim pomagati pri predstavitvi njihovih mehkih veščin ter kako jih spodbuditi, da okrepijo le-te na področjih, kjer so le-te šibko razvite, za trg dela ali osebni razvoj pa izredno pomembne.

Dejstvo je, da so mehke veščine težko merljive iz več razlogov, bodisi zaradi pomanjkanja ustreznih orodij ter zaradi nejasnih kriterijev vrednotenja kot so pri vrednotenju "trdih veščin". Zaradi različnih tipov ljudi, obstajajo tudi različni pristopi in stališča, zato je znanje, spretnosti in kompetence težko standardizirati. Poleg tega »mehka« znanja, veščine, kompetence postanejo vidni šele po daljšem obdobju dela v praksi in jih ni mogoče oceniti na podlagi prvih vtisov in / ali testov.

Projektno idejo smo nadgradili. Glavni rezultati projekta pa so uporabni predvsem za štiri ciljne skupine in sicer: iskalce zaposlitve, zaposlene, delodajalce in izobraževalce odraslih, karierne svetovalce. Posebno pozornost pa smo namenili tudi eni izmed ranljivih ciljnih skupini na trgu dela, in sicer migranti.

Eden od glavnih ciljev projekta je podpora evropskemu orodju Europass, in sicer razviti evropski potni list mehkih veščin z integriranimi OPEN BADGES (v skladu s standardi drugih podpornih Europass orodij).

Usposobili smo 15 kariernih svetovalcev (Soft Skils mentorjev) za uporabo e-orodja in podeljevanje značk OPEN BADGES.

Naš projekt osredotočil predvsem na sistematičen popis mehkih veščin (podprt z izvedeno raziskavo v projektu) ter na razvoj inovativnega orodja za vrednotenje mehkih veščin. Izdelali smo t.i. »Soft skills Framework« za  pet glavnih področij mehkih veščin, in sicer:

 • organizacijske veščine,
 • veščine sodelovanja,
 • veščine kreativnega mišljenja,
 • socialne veščine,
 • osebne spretnosti (soočanje s stresom).

Zaradi uveljavljenega izraza »mehke veščine« oz. »soft skills« v EU smo v partnerstvu obdržali enako poimenovanje tudi pri poimenovanju modulov, kljub temu, da naš izdelan »Soft skills Framework« ne obsega le veščin, temveč tudi znanja in kompetence. Podlage za pripravo okvirja je Evropsko ogrodje kvalifikacij (EQF), upoštevali pa smo tudi uvrščanje opisnikov znanj, veščin in kompetenc na tri ravni (A, B, C).  S tako poimenovanimi ravnmi znanja smo želeli približati sistem vrednotenja tudi europass orodjem.   

Na platformi je dostopno e-učno gradivo s petih tematskih področjih (pet izobraževalnih e-modulov). V novo nastalo gradivo so integrirane tudi zbrane dobre prakse. Poleg teoretičnega testiranja, na podlagi katerega udeleženci dobijo »značke«, ki pomenijo potrditev znanja, smo v projektu razvili tudi sistem potrjevanja pridobljenih znanj, veščin, kompetenc v praksi preko pridobitve značke »Zgleden zaposlen«.

Možnost uporabe rezultatov našega projekta je večplastna in sicer:

 • ozaveščanje iskalcev zaposlitve in zaposlenih o pomenu mehkih veščin in njihovem vplivu na motivacijo, razvoj kariere in osebnostno rast,
 • priprava boljših življenjepisov z uporabo naših rezultatov in europass orodij,
 • podporna kariernem svetovanju (naše novo razvito orodje je dostopno karierni svetovalci srednjih šol, izobraževanja odraslih, zavodov za zaposlovanje, ocenjevalnih centrov in drugih organizacij. Zato jim želimo ponuditi orodje, ki bo olajšalo njihovo delo.)
 • to orodje (zaradi integriranega gradiva za e-učenje) se lahko uporablja tako v formalnih in neformalnih programih v izobraževanju odraslih ali za mlade ali v podjetjih za izobraževanje osebja.
 • orodje lahko uporabijo delodajalci pri zaposlovanju novega osebja ali pri pripravi načrta razvoja kadra, pri spremljanju le-tega, za razporejanje zaposlenih na druga delovna mesta, ki bolj ustreza njihovim kompetencam.

 

Partnerji projekta:

 • RIC NOVO MESTO, Slovenija (vodilni partner)
 • MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, Nizozemska
 • A&A EMPHASYS INTERACTIVE SOLUTIONS Ltd, Ciper
 • VISOKA POSLOVNA SKOLA PAR, Hrvaška
 • PROMIMPRESA SRL, Italija

Več o projektu si lahko preberete na naši spletni strani in na projektni spletni strani.

Financerji

© 2021

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media