Spoznavali smo module in jih testirali

Prvi dan srečanja partnerjev projektne skupine PlanBe, spoznavamo osnutke razvijajočih modulov s katerimi bomo starejše spodbujali k prostovoljnemu delu in jim omogočali aktivno staranje. Projektna skupina se je srečala sedaj že tretjič, tokrat v Finskem mestu Kuusankoski. 

V sklopu projekta bomo s partnerji iz Portugalske, Italije in Finske, razvili osem modulov iz različnih področij:

  1. Modul: motivacija in pričakovanja
  2. Modul: Izvajanje “peer to peer” aktivnosti
  3. Modul: Socialna komunikacijsa orodja in tehnike
  4. Modul: Solidarnost: (Kako se soočati s predsodki in stereotipi
  5. Modul: Enakost spolov: medkulturno in medgeneracijsko učenje; reševanje sporov in rešitve
  6. Modul: Kultura in umetnost: Običaji, dediščina, kulltura
  7. Modul: Narava in okolje
  8. Modul: Hrana in zdravje

Module bomo pilotno testirali predvidoma v novembru, takoj po zaključenem 10-dnevnem usposabljanju, ki bo potekalo v Bitontu (Italija).

Financerji

© 2021

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media