Tretje projektno srečanje partnerjev projekta e-RR

Od 18. do 20. februarja 2015 je v Krakowu na Poljskem potekalo tretje projektno srečanje partnerjev projekta e-Roma resource. Organizator tokratnega srečanja je bilo združenje Multikultura. Glavni del srečanja je bil namenjen dokončni izvedbi glavnega rezultata projekta – e-RR platforme. Vsebinsko in oblikovno je bila platforma postavljena že v letu 2014, partnerske organizacije so pa so v letošnjem letu že pričele z vnosom vsebin, gradiv ter predstavitvijo projektov na platformi. Projektno srečanje je bila priložnost za prvo oceno ter izmenjavo mnenj o tehničnih rešitvah ter diskusijo glede predlogov in dopolnitev, ki so se partnerjem porodile ob testnem vnašanju vsebin.

Seveda pa je bilo srečanje namenjeno tudi usklajevanju sprotnih aktivnosti, ki so sestavni del evropskih projektov kot tudi dogovorom ter načrtovanju promocije platforme, širjenju uporabe platforme med različne strokovnjake ter druge uporabnike ter zagotavljanju kakovosti.  

Novo nastala informacijsko-izobraževalna platforma, namenjena področju romske tematike, ki bo poleg izobraževanja vsebovala tudi podatke s področja zaposlovanja, zdravstva, diskriminacije in enakih možnosti, naj bi bila prvič javno objavljena v začetku meseca maja. Čas po objavi platforme pa bo namenjen predvsem promociji uporabe platforme pri vsakdanjem delu. Projekt lahko do takrat spremljate tudi pa projektni spletni strani http://project-err.splet.arnes.si/.

Financerji

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media