Usposabljanje za učitelje: S transakcijsko analizo do uspešne inkluzije Romov v vzgojo in izobraževanje

Usposabljanje za učitelje: S transakcijsko analizo do uspešne inkluzije Romov v vzgojo in izobraževanje je bilo izvedeno v soboto, 24. 11. 2018 v prostorih RIC Novo mesto.

Usposabljanja se je udeležilo 36 strokovnjakov z osnovnih šol:

OŠ Loka, Črnomelj

OŠ Milke Šobar-Nataše, Črnomelj

OŠ Drska, Novo mesto

OŠ Center, Novo mesto

OŠ Bršljin, Novo mesto

OŠ Belokranjskega odreda, Semič

OŠ Grm, Novo mesto

Na usposabljanju je bila predstavljena aplikativna vrednost transakcijske analize pri reševanju konfliktov in motivaciji Romov k aktivnem vključevanje in sodelovanju v vzgojno izobraževalnem procesu ter razvijanju socialnih in medkulturnih kompetenc.

Učitelji so bili vzpodbujeni k premišljenemu in aktivnemu delovanju proti diskriminaciji, razvijanju zavesti o pomenu in načinih vključevanja Romov v socialno okoljAktivnost je del projekta RISE (Roma Inclusive School Experiences).

 

Financerji

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media