Značilnosti romske in slovenske kulture

V okviru programa Socialne aktivacije so udeleženke na delavnici razmišljale o značilnostih romske ter slovenske kulture ter ugotavljale, katere so naše skupne značilnosti. Izdelale so dva plakata, na katerih so lepo predstavile posebnosti ene in druge kulture, poskrbele pa so tudi za slikovni prikaz značilnosti, ki so ga vključile na plakata. Na koncu so se strinjale, da značilnosti ene in druge kulture bogatijo druga drugo, pa tudi, da so spoštovanje do drugih, svoboda in mir tiste temeljne vrednote, ki povezujejo obe kulturi in h katerim bi morali stremeti znotraj posamezne kulture vsi posamezniki, če si želimo vzajemnosti oz. sožitja.

 

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media